De tre Förenade Kronor
3012
De tre Förenade Kronor
Besöksadress:
Södra Hamngatan 31
GÖTEBORG
Postadress:
Drottninggatan 32
411 14 GÖTEBORG

031-780 31 45
d3fk@frimurarorden.se

De tre Förenade Kronor

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

S:t Andreaslogen De Tre Förenade Kronor instiftades av hertig Carl den 9 september, som den första av de loger som grundades år 1777 och blev därigenom den andra Andreaslogen i Sverige på samma sätt som Logen Salomon à trois Serrures var den andra Johanneslogen i landet.

Den första ordförandemästaren var kommerserådet och vice landshövdingen friherre Patrik Alströmer, som innehade denna befattning inte bara för denna logens arbete utan även för Johanneslogen och som Provinsialmästare för den något senare bildade Provinsiallogen fram till sin död år 1802.

Under 1800-talet märktes främst landshövdingen, generallöjtnanten greve Axel Pontus von Rosen, som ledde logen i 20 år från 1814 till 1834. Han var den person, som under de svåra åren när kung Gustaf IV Adolf hade förklarat krig emot England, lyckades hindra den engelska flottan, som blockerade Göteborg, att lossa ett enda skott. Vid kolerans utbrott år 1834 ledde han genom personligt deltagande arbetet att forsla de avlidna personerna till begravningsplatsen och blev själv det sista offret för farsoten.
Under 1900-talet märks grosshandlare Emil Collin som ledare åren 1915-1923. Han tog en aktiv del i arbetet med frimurarelokalernas fullständiga ombyggnad och genom flera donationer bidrog till att efterkommande kan fortsätta med sådant barmhärtighetsarbete, som låg honom varmt om hjärtat.

Logen har år 2002 under solenna former firat sitt 225-åriga bestånd i två dagar med stor anslutning av medlemmar och med representanter från Ordens högsta ledning närvarande.

Logens vapen och valspråk
Logens heraldiska vapen fastställdes av hertig Carl men har under åren fått flera olika utseenden. En form, som förekom i början av 1800-talet, blev utbytt och återkom år 1927 för att än en gång ändra karaktär. Nu har denna sköld för tredje gången återinförts och kan anses vara slutgiltigt klar.

Logens valspråk är ”För mig förenade” och tillsammans med kronorna syftar tretalet till treenigheten.

Logens lokaler
Logens verksamhet bedrivs Frimuraresamhällets fastighet vid Södra Hamngatan 31, Göteborg. Byggnaden är kulturminnesförklarad. Den tillkom efter den stora eldsvådan år 1802, då hela området mellan Stora Hamnkanalen, Västra Hamngatan, Vallgraven och Östra Hamngatan lades i aska. Vid en ny eldsvåda år 1820 skadades större delen av byggnaderna, men den del som låg längs Södra Hamngatan lyckades man rädda. Här befinner sig den s.k. pelarsalen, som anses vara den vackraste lokalen i Göteborg. De övriga byggnaderna och barnhuset, som låg längs Drottninggatan, blev totalförstörda. Den första byggnad som återuppfördes var barnhuset, vilket kunde tas i bruk redan ett halvår efter branden.