Kontaktuppgifter för Caritas i Tredje fördelningen

Svenska Frimurarordens hjälpverksamhet heter Caritas. Här publicerar vi kontaktuppgifter till caritasgrupperna i Tredje fördelningen.

Känner du till någon broder som behöver stöd eller behöver du kanske stöd själv? Tala då i förtroende med en kontaktperson i närmaste caritasgrupp:

Borås
Magnus Wennberg
073-088 88 88
magnus.wennberg@luwa.com

Göteborg
Leif Friis
070-820 80 00
leif.friis@comhem.se

Kungsbacka
Urbahn Carlson
070-516 78 87
urbahncarlson@gmail.com

Lidköping
Camille Maamari
070-913 02 65
trafikbutiken@gmail.com

Skara
Bengt Nilsson
070-266 54 27
bengt61.e.nilsson@telia.com

Skövde
Mikael Blom
073-067 11 50
mikael.blom@svenskakyrkan.se

Trollhättan
Rune Gedell
070-732 35 97
rune.gedell@telia.com

Uddevalla
Per Wahlén
076-635 25 97
per.wahlen58@gmail.com

Varberg
Sture Cedgård
070-485 19 18
sture.cedgard@regionhalland.se

Vänersborg
Lennart Linnarsson
070-370 91 27
lennart.linnarsson@telia.com