Astræa
3053
Astræa
Besöksadress:
Sandgärdsgatan 37
BORÅS
Postadress:
Torggatan 36, 1 tr
503 34 BORÅS

Halldór Sveinsson 076-1390310
astr@frimurarorden.se

Astræa

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Logens vackra namn – Astræa – går tillbaka till den grekiska mytologin där Astræa ( Dike), Zeus och Themis dotter, var rättvisans gudinna.

Såsom Astræa – stjärnjungfrun – levde hon under den gyllene tidsåldern på jorden. Under järnåldern lämnade hon, sist bland gudarna, den skuldbefläckade jorden och återvände till himlen, där hon nu strålar såsom jungfruns stjärnbild. I Borås stiftades 1909 en frimurarloge med detta betydelsefulla namn.

Den 21 februari 1909 förrättades invigningen av S:t Johanneslogen Astræa i Borås av dåvarande PM i GPL, översten A.F. Jacobsson. De äldsta dokumenten rörande frimurar-bröder i Borås går emellertid tillbaka till 1881, då ett antal frimurare i Borås med omnejd samlades till ”ett enkelt gille” efter kallelse av provinsialläkaren August Charlès. Efter ett par decenniers förberedelser kunde en brödraförening - ”Borås Frimurare Förening”- bildas i oktober 1901. Föreningens namn ändrades 1902 till ”Borås Brödra Förbund” som senare förberedde bildandet av Johanneslogen. I november 1907 undertecknade OSM, konung Oscar II, logens kapitulationsakt. Astræas förste OM August Charlès tillträdde vid 76 års ålder sitt ämbete vilket han upprätthöll i tio år. Från starten 1909 och till 1977 hade Astræa sina loge-lokaler i det senare eldhärjade Stadshotellet.

Sedan 1977 har Boråsfrimurarna sitt säte i Svarta Örnsordens hus i centrala Borås. Astræa arbetar som en av fem Johannesloger inom Tredje Fördelningen, med Borås och Sjuhäradsbygden som sitt huvudsakliga upptagningsområde.