Tredje fördelningen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Inbjudan till fadderutbildning

För att utveckla vår Orden krävs nya länkar i vår kedja och i detta arbete är faddrarna centrala.

Det var många år sedan vi hade en rejäl utbildning i fadderskapet. Förvisso har det skett på många håll på ett utmärkt vis baserat på individuella insatser, men samtidigt är det alltför många nya länkar som brister och därmed unga bröder som lämnar vår Orden. 

Som en insats för att bidra till fler starka nya länkar har GPL i innevarande verksamhetsplan valt att sjösätta en fadderskola. Ambitionen är att hålla fadderskolor i Borås, Varberg, Trestad, Skövde och Göteborg. Vi startar i Göteborg och riktar oss främst till bröder i Göteborg från grad III och uppåt.

Innehåll
• Bakgrund till fadderutbildningen samt nuläget inom 3:e fördelningen
• Varför fadderskap? 
• Vad är rollen som fadder? 
• Hur går det formellt till? 
• Hur närmar man sig en potentiell adept?
• Hur bör en god fadder agera efter antagningen av den nye lärlingebrodern?
• Brödramåltid med samtal om fadderskapet

Datum: Onsdag den 31 maj
Tid: Kl 18:30 med avslutande brödramåltid 20:00
Plats: Ordenshuset i Göteborg
Klädsel: Civil vårdad klädsel med regalier

Föranmälan: Till vår husfru Nancy på telefon 070 - 813 13 89 eller intendent.gpl@frimurarorden.se.

Varmt och broderligen välkommen

Anders Wennergren
Projektledare Vision 2020
 


Arbetsordningen 2017

Tredje fördelningens arbetsordning finns att ladda ned som PDF-fil

Arbetsordningen är liksom förra året utformad som ett A4-ark med ett komplett kalendarium för aktuellt halvår på ena sidan och med kontaktuppgifter till samtliga enheter inom fördelningen på andra sidan.
Hitta till filen genom att klicka här ›››

Du kan även få "elektroniska" arbetsordningar, t.ex till din smartphone.
Läs mer om det här ›››
 


Utgivningsplan för GPL:s nyhetsbrev

Göta Provinsialloge utkommer med ett nyhetsbrev ett antal gånger per år till samtliga medlemmar i Tredje fördelningen.

För att enheterna i fördelningen i tid skall kunna inkomma med information och material till redaktör John Fahlnæs har vi skapat en sida med information och utgivningsplan.

Klicka här för att komma till utgivningsplanen ›››