Tredje fördelningen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Lärlinge- och Medbröders afton 24 maj

En helt egen afton för de nya länkarna i vår brödrakedja vill vi erbjuda. Denna kväll är bara för bröder av grad I och grad II.

Som ny medlem i vår Orden kanske stegen är stapplande. Vad är Svenska Frimurare Orden? Vad handlar det egentligen om? Hur kan jag ta till mig allt som ges mig? Vad är själva grejen med grejen? Frågorna staplas på hög.

Dessa frågor och många fler vill vi hjälpa dig att få svar på. Vi erbjuder tre föredragshållare som samtliga inbjuder till dialog. Efter själva programmet bjuder Orden på en måltid med tillhörande bordsvatten eller lättöl.

Program
• Inledning                    Göran Sjödell, Provinsialmästare 
• SFMO – Vår Orden   Anders Wennergren, IX GPL 
• Vårt Ordenshus          Christian Thorén, X GPL
• Vår värdegrund          Göte Gabrielsson, X SPL


Anslag till medicinsk forskning

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse delade den 6 februari ut anslag till 10 forskare i frimurarhuset Göteborg.

Vid en högtidlig sammankomst på Svenska Frimurare Orden i Göteborg 6 februari fick tio forskare från Göteborg mottaga anslag om totalt 2 200 tkr. Professorerna Lars Gahnberg, Annika Rosengren, Ingmar Skoog, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Margda Waern, Anders Wallin, Ann Wennerberg, Henrik Zetterberg, Madeleine Zetterberg och docent Katarina Wilhelmson erhöll forskningsanslag ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.

1/1

Arbetsordningen 2018

Tredje fördelningens arbetsordning finns att ladda ned som PDF-fil

Arbetsordningen är liksom förra året utformad som ett A4-ark med ett komplett kalendarium för aktuellt halvår på ena sidan och med kontaktuppgifter till samtliga enheter inom fördelningen på andra sidan.
Hitta till filen genom att klicka här ›››

Du kan även få "elektroniska" arbetsordningar, t.ex till din smartphone.
Läs mer om det här ›››