Frimurarklubben Provincia
1076
Frimurarklubben Provincia
Besöksadress:
Franska Rivieran
Postadress:

MENTON

+46 (0)70 725 65 84
provincia@frimurarorden.se

Frimurarklubben Provincia

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Vill du bli medlem i Provicia?

För att bli medlem i frimurarklubben Provincia måste du tillhöra antingen en Svensk (inkl Stora Capitlet i Finland), Norsk, Dansk eller Islänsk frimurarloge, arbetande i det Svenska systemet och ha erlagt dina avgifter till respsktive loge.

Ej bosatt i Frankrike
Årsavgiften för medlemmar ej bosatta i Frankrike är SEK 150 och insättes på frimurarkluben Provincias bankgiro 280-7824 eller € 15 som betalas vid besök i sammankomst på frimurakluben Provinca. 

Bosatt i Frankrike
Årsavgiften för medlemmar med bostad i Frankrike är SEK 300 insättes på frimurakluben Provinca bankgiro 280-7824 eller € 30 som betalas vid besök i sammankomst på frimurakluben Provinca.
Det går även bra att skick en check på € 30  till: Anders Engvall, La Soubrière, 174 Avenue de Saint-Exupéry, 06130 Grasse

Glöm ej att uppge Namn, Grad, Loge och tillhörande nordiskt Land vid inbetalning.

cannes
1/1