Carl Friedrich Eckleff
1004
Carl Friedrich Eckleff
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
753 20 UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-60 22 78
cfe@frimurarorden.se

Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Publikationer

Vilka är CFE:s publikationer och hur beställs de?

Resultatet av ledamöternas arbete redovisas alltså vid sammankomster och i form publikationer. Det finns två skriftserier:

Acta Masonica Scandinavica (AMS) är en årsbok som ges ut i samarbete med den danska forskningslogen Friederich Münter, den norska forskningslogen Niels Treschow och den isländska forskningslogen Snorri. Artiklarna är skrivna på svenska, norska eller danska. AMS kom ut med sin första volym år 1998, endast ett år efter att både de danska och svenska forskningslogerna hade bildats.
AMS kommer vanligen ut i början av varje år och är som nämnts en medlemsförmån för alla som betalat medlemsavgiften för föregående år. Innehållet i artiklarna är alltid öppet material.

Här kan du läsa en förteckning över alla artiklar som har publicerats i AMS.

Ad Fontes är en serie skrifter med i huvudsak gradbundet material. I början av år 2017 hade det kommit ut ca 60 häften varav 10 är öppna och de övriga är gradbundna. Det finns minst en skrift i varje grad. Alla öppna skrifter kan köpas och ägas av enskilda bröder, medan de gradbundna kan köpas och ägas endast av enheter (loger och brödraföreningar).
Enheterna är skyldiga att köpa skrifterna i Ad Fontes och AMS och ska hålla dem tillgängliga, t.ex. på bibliotek, för alla bröder som har den aktuella graden.

Öppna bokverk
Förutom skriftserierna har CFE själv eller i samarbete med andra inom SFMO publicerat flera större volymer med olika teman. Några av dessa är:

- 250 år i barmhärtighetens tjänst
- Frimurarnas barnhusverksamhet 1753-2003 (2003)
- Frimureriskas tonsättare och frimurerisk musik (2006)
- Frimurarnas hus. Byggnader och arkitekter i det svenska frimureriet (2010)
- Hertig Carl och det svenska frimureriet (2010)
- Caritas. Frimurarnas välgörenhetsarbete (2014)

 Under år 2017 finns möjlighet att förhandsbeställa det kommande verket Svenskt frimureri under 1800-talet. Skriften är en oberoende fortsättning på verket Hertig Carl och det svenska frimureriet från 2010.
Beställningar som görs senast den 31 juni 2017 sker till specialpriset 465 kr eller 55 Euro, därefter blir det ordinarie pris 565 kr eller 65 Euro. Boken planeras bli publicerad i februari 2018. För att komma till informationsfoldern med beställningsanvisning, klicka på länken.

Förteckning över böcker till försäljning (PDF)

Betalning för böcker sker på samma sätt som vid erläggande av avgift, alltså med insättning till logens konto vilket kan göras på tre sätt:

- till forskningslogens plusgiro 77 14 89-2
- till logens konto i Finska Nordea FI67 1378 3000 2046 24
- till IBAN SE94 9500 0099 6026 0771 4892, BIC NDEASESS

Vid all betalning till logens konto är det viktigt att alltid ange från vem och för vad en betalning görs.