Carl Friedrich Eckleff
1004
Carl Friedrich Eckleff
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
753 20 UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-60 22 78
cfe@frimurarorden.se

Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Aktuell forskning i Carl Friedrich Eckleff

Det pågår en mängd olika forskningsprojekt inom vår loge. Här kan du läsa om några av dessa.

Det bedrivs kontinuerligt forskning på olika områden inom CFE. Pågående forskningsprojekt är såväl gradbundna som icke gradbundna.
Några exempel på den pågående forskningen:

  • Talmansrollens utveckling.• Frimureriet i Finland under den ryska tiden
  • Biografiskt lexikon över svenska 1700-talsfrimurare baserat på Generalmatrikeln över 1700-talsfrimurare
  • Musiken i Åbo frimurarloge 1928-2016
  • Frimureri och katolicism
  • Den västerländska livsåskådningens kronologi sedan år 325.

I vilken form och när forskningsresultaten kommer att publiceras avgörs från fall till fall.