Carl Friedrich Eckleff
1004
Carl Friedrich Eckleff
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
753 20 UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

cfe@frimurarorden.se

Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


SYMPOSIUM I KARLSKRONA OKTOBER 2020

Under år 2020 firar Andreasfrimureriet i Karlskrona 200 år.

År 1796 undertecknades en skrivelse av hertig Carl som medgav att en loge fick bildas i Karlskrona. Men först år 1820 utfärdade Carl XIV Johan ”Constitutions Bref” och ”Capitulations Act” för en lysande S:t Andreas Skottisk Loge med namnet Carl Johan. På grund av svårigheter med ekonomi och lokalfrågorna kunde invigningen av logen dock ske först år 1823.
 
Efter en förfrågan från arrangörerna av jubileet, kommer Forskningslogen som en del i firandet att genomföra ett Symposium under helgen den 17 och 18 oktober 2020. Det kommer att hållas föredrag i två parallella spår i olika grader. Det ena är reserverat för föredrag i grad IV-V och det andra för föredrag i grad VI eller kapitelgrad.
 
Planering pågår och under våren 2020 kommer ett program att presenteras och möjlighet att anmäla sig.

Men reservera gärna denna helg redan nu!
 

1/1
Reviderad: 2019-04-04