Carl Friedrich Eckleff
1004
Carl Friedrich Eckleff
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-60 22 78
cfe@frimurarorden.se

Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Svenskt Frimureri under 1800-talet

Utgivningen av boken är ett sätt att uppmärksamma 200-årsdagen av konung Carl XIII:s död 1818.

Boken utgör en fristående fortsättning på verket Hertig Carl och det svenska frimureriet som utkom år 2010 som en del av firandet av 275-årsminnet av frimureriets införande i Sverige.
Skriften beskriver det Svenska Frimureriets utveckling under 1800-talet.
Boken kommer att presenteras den 3 februari 2018 vid en sammankomst i Uppsala. Sedan distribueras boken till de som har gjort en beställning.
Se mer info i denna länk.

1/1
Reviderad: 2017-09-19