Carl Friedrich Eckleff
1004
Carl Friedrich Eckleff
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
753 20 UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-60 22 78
cfe@frimurarorden.se

Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


SYMPOSIUM 2018

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff inbjuder till Symposium den 21-22 april i Stamhuset i Stockholm

Det är med glädje som Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff, CFE, inbjuder till Symposium lördag den 21 och söndag den 22 april 2018.
Symposiet består av 16 föredrag fördelade på två spår varav det ena är gradlöst och det andra består av föredrag i graderna I-VII. 

Varje frimurare kan medföra en gäst som följer det gradlösa spåret. På lördagskvällen genomförs en symposiebankett för deltagarna med gäst. Det finns även möjlighet att äta lunch båda dagarna.

Ladda ner utförligt program här (version 180217)

Anmälan till symposiet,  använd denna länk

Boka hotellrum på Strand, använd denna länk.

Fredag 20 april
Möjlighet att delta i loge med reception hos
La Lumière i grad I eller hos Glindrande Stiernan i grad IV-V.
 
Lördag 21 april
Registrering från kl. 08.15, symposiestart kl. 09.00.
Välkomsthälsningar i plenum från Forskningslogen och
Svea provinsialloge.
Därefter parallella föredrag i två spår.
Lunch för dem som anmält sig.

Ur programmet:
• Det svenska frimurarsystemets införande i Danmark.
• Viktor Rydberg.
• Tempelbygget som kunglig propaganda.
• Oscar II som frimurare.
Guidad tur i Stamhuset, sång- och musikframträdande följt
av symposiemiddag.

 Söndag 22 april
Morgonandakt i Riddarsalen
Därefter parallella föredrag i två spår.
Lunch för dem som anmält sig.

Ur programmet:
• Brödraföreningarnas tillkomst.
• Talmansrollen genom århundradena.
• 1803 års statliga reglering av ordenssällskapen.
• Det svenska frimurarsystemets införande i Norge.
• Sammanfattning och avslutning kl. 12.20.

Många av föredragen handlar om 1800-talets svenska
frimureri och ger möjlighet att träffa några av dem som
skrivit i Svenskt frimureri under 1800-talet.

Symposieavgiften är 650 kr per person.
Luncherna kostar 140 kr per person och dag.
Deltagande i trerätters symposiemiddag kostar 650 kr per
person.
Sista anmälningsdag till såväl symposium som de olika
måltiderna är den 28 mars.

Frågor om anmälningsförfarandet kan skickas till
cm.cfe@frimurarorden.se.
Frågor om symposiets innehåll m.m. kan skickas till cfe@frimurarorden.se.

CFE organisationskommitté 2018 års forskningssymposium

1/1
Reviderad: 2018-02-20