Carl Friedrich Eckleff
1004
Carl Friedrich Eckleff
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
753 20 UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-60 22 78
cfe@frimurarorden.se

Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Seminarium 3 februari

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff inbjuder till seminarium med presentation av bokverket Svenskt frimureri under 1800-talet. Grad I

Välkommen lördagen den 3 februari 2018 kl. 14.00 i Frimurarhuset i Uppsala, Bangårdsgatan 3.

Program
Kl. 14.00 Välkomsthälsning. OM Sune Lindh.
Kl. 14.10 Att skriva historia – en historia för sig. Bokverket Svenskt frimureri under 1800-talet ur redaktörens perspektiv. Fil. dr Marcus Willén Ode.
Kl. 14.30 Det Svenska Systemets införande i Norge. Helge Björn Horrisland.
Kl. 14.50 Paus
Kl. 15.00 1803 års statliga reglering av ordenssällskapen. Fil.dr Andreas Önnerfors.
Kl. 15.15 Ännu en bortglömd: Carl David af Wirsén. Fil. dr Marcus Willén Ode.
Kl. 15.30 Att tillverka en bok – hur går det till att trycka en bok i dagens digitala värld? Grafiske formgivaren Pierre Dunbar.
Kl. 15.45 Bokverket Svenskt frimureri under 1800-talet överlämnas till Svenska Frimurare Ordens Stormästare.
Kl. 15.50 Avslutningsord. OM Sune Lindh.
Kl. 16.00 Distribution av förhandsbeställda böcker, försäljning.
Kl. 17.00 Brödramåltid

Klädsel: Mörk kostym med gradprydnad, utan förkläde och handskar.
Alla bröder är välkomna – det krävs inte medlemskap i CFE för att delta.

Anmälan till den efterföljande måltiden sker genom insättning av 230 kr till plusgirokonto 77 14 89-2 eller 24 Euro till logens konto i Nordea i Finland FI67 1378 3000 2046 24 senast torsdagen den 26 januari.
Ange "Måltid 3 februari" samt namn, grad, logetillhörighet och ev. utmärkelse på inbetalningen.

Frågor kan ställas till cfe@frimurarorden.se

På ordförande mästarens uppdrag hälsar jag er välkomna!
Pontus Hörling, ceremonimästare
 


SYMPOSIUM 2018

Reservera redan nu helgen 21-22 april 2018!

Carl Friedrich Eckleff symposium 2018
 
Fredag 20 april
Loger med reception grad I och IV-V.
 
Lördag 21 april
Registrering, öppnande och föredrag. Lunch och kaffe kommer att erbjudas. Guidad tur i stamhusetoch mot kvällningen symposiemiddag.
 
Söndag 22 april
Morgonandakt i Riddarsalen, föredrag, sammanfattning och avslutning. Lunch och kaffe kommer att erbjudas.
 
Föredragen kommer att ske i två spår:
1. Icke gradbundet. 2. Gradbundet.

Vil du förhandsboka hotellrum på Strand, använd denna länk.

1/1

Pågående forskningsprojekt i CFE

Pågående forskningsprojekt är såväl gradbundna som icke gradbundna. Några exempel på de senare är:

• Frimurerisk arkitektur
• Frimurerisk ordbok
• En studie av Barmhärtighetsdirektoriets protokoll från 1922 till nutid
• Svenska Frimurare Ordens Generalmatrikel från 1700-talet
• En analys av personen Carl Ludvig Dahlfelt, R&K, storsekreterare i SFMO och Carl XV:s privatsekreterare
• Blivande frimurares förväntningar