Carl Friedrich Eckleff
1004
Carl Friedrich Eckleff
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
753 20 UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

cfe@frimurarorden.se

Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Akademisammankomst i grad VI lördagen 9 februari 2019

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff inbjuder till Akademisammankomst i grad VI lördagen 9 februari 2019 kl. 14.00 i Frimurarhuset i Uppsala, Bangårdsgatan 3.

Logens arbetande ledamot, den högt upplyste brodern Claes Langenborg, Svea, håller föredrag över ämnet

FRIMURARPARKER

Klädsel: mörk kostym med gradprydnad, ej förkläde eller handskar.
Alla bröder av lägst grad VI är välkomna – det krävs inte medlemskap i Forskningslogen för att delta!

Anmälan till den efterföljande måltiden sker genom insättning av 220 kronor till plusgiro 77 14 89-2 alt. bankgiro 333-5445.
Inbetalning från andra länder än Sverige görs via BIC: NDEASESS. IBAN: SE94 9500 00996026 0771 4892, betalningstyp ”normal”, annars kan en avgift tillkomma.
Betalningen ska göras senast fredagen den 1 februari.
Ange "Måltid 9 februari" samt namn, grad och logetillhörighet på inbetalningen. I priset ingår förrätt, varmrätt, kaffe samt vatten/lättöl.
Övriga drycker kan inköpas i baren.


Pågående forskningsprojekt i CFE

Pågående forskningsprojekt är såväl gradbundna som icke gradbundna. Några exempel på de senare är:

• Frimurerisk arkitektur
• Frimurerisk ordbok
• En studie av Barmhärtighetsdirektoriets protokoll från 1922 till nutid
• Svenska Frimurare Ordens Generalmatrikel från 1700-talet
• En analys av personen Carl Ludvig Dahlfelt, R&K, storsekreterare i SFMO och Carl XV:s privatsekreterare
• Blivande frimurares förväntningar