Carl Friedrich Eckleff
1004
Carl Friedrich Eckleff
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-60 22 78
cfe@frimurarorden.se

Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Nytt nummer av Ecklöfwet

Länk till det senaste numret av Ecklöfwet, juni 2017


Svenskt Frimureri under 1800-talet

Utgivningen av boken är ett sätt att uppmärksamma 200-årsdagen av konung Carl XIII:s död 1818.

Boken utgör en fristående fortsättning på verket Hertig Carl och det svenska frimureriet som utkom år 2010 som en del av firandet av 275-årsminnet av frimureriets införande i Sverige.
Skriften beskriver det Svenska Frimureriets utveckling under 1800-talet.
Boken kommer att presenteras i början av februari 2018 och distribueras därefter till dem som har gjort en förhandsbeställning.
Under perioden fram till och med den 31 juli 2017 går det att till ett specialpris förhandsteckna sig för boken.
Se mer info i denna länk.

1/1

SYMPOSIUM 2018

Reservera redan nu helgen 21-22 april 2018!

Carl Friedrich Eckleff symposium 2018
 
Fredag 20 april
Loger med reception grad I och IV-V.
 
Lördag 21 april
Registrering, öppnande och föredrag. Lunch och kaffe kommer att erbjudas. Guidad tur i stamhusetoch mot kvällningen symposiemiddag.
 
Söndag 22 april
Morgonandakt i Riddarsalen, föredrag, sammanfattning och avslutning. Lunch och kaffe kommer att erbjudas.
 
Föredragen kommer att ske i två spår:
1. Icke gradbundet. 2. Gradbundet.

Mer detaljerad information kommer under hösten via tidningen Frimuraren och på frimurarorden.se
  
CFE organisationskommitté 2018 års forskningssymposium
 

1/1

Aktuellt från CFE  |  Nyhetsarkiv