Carl Friedrich Eckleff
1004
Carl Friedrich Eckleff
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
753 20 UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

cfe@frimurarorden.se

Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Sammankomst i grad III lördagen 27 april 2019

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff inbjuder till Forskningsloge i grad III lördagen den 27 april 2019 kl. 14.00 i Frimurarhuset i Gävle. Besöksadress: Kyrkogatan 26, Gävle

Forskningslogens Förste Deputerade Mästare, tillika den Högt Upplyste brodern Mats Åberg, håller föredrag över ämnet
 
Två furstar – en tanke.
 
Klädsel: mörk kostym med gradprydnad utan förkläde eller handskar. Alla bröder av lägst grad III är välkomna – det krävs inte medlemskap i Forskningslogen för att delta.
 
Måltidsanmälan göres senast torsdagen 25 april på frimurarnas i Gävleborgs län hemsida http://www.frigepo.se.
Leta upp Forskningslogens ”annons” och gör måltidsanmälan där.

Betalning av måltidsavgift 170:- sker på plats kontant, via swish nummer 1234 80 93 15 (ange endast datum ”27/4”) eller med kort.
Måltiden är en trerättersmåltid och lättöl/mineralvatten ingår. Övriga drycker köps separat.


SYMPOSIUM I KARLSKRONA OKTOBER 2020

Under år 2020 firar Andreasfrimureriet i Karlskrona 200 år.

År 1796 undertecknades en skrivelse av hertig Carl som medgav att en loge fick bildas i Karlskrona. Men först år 1820 utfärdade Carl XIV Johan ”Constitutions Bref” och ”Capitulations Act” för en lysande S:t Andreas Skottisk Loge med namnet Carl Johan. På grund av svårigheter med ekonomi och lokalfrågorna kunde invigningen av logen dock ske först år 1823.
 
Efter en förfrågan från arrangörerna av jubileet, kommer Forskningslogen som en del i firandet att genomföra ett Symposium under helgen den 17 och 18 oktober 2020. Det kommer att hållas föredrag i två parallella spår i olika grader. Det ena är reserverat för föredrag i grad IV-V och det andra för föredrag i grad VI eller kapitelgrad.
 
Planering pågår och under våren 2020 kommer ett program att presenteras och möjlighet att anmäla sig.

1/1