Carl Friedrich Eckleff
1004
Carl Friedrich Eckleff
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
753 20 UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-60 22 78
cfe@frimurarorden.se

Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Forsknings- och ekonomiloge, 24 mars

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff inbjuder till Forsknings- och ekonomiloge i grad VII lördagen den 24 mars 2018 kl. 13.00 i Frimurarhuset i Eskilstuna, Strandgatan 18.

Forskningslogens Arbetande Ledamot, den högt upplyste brodern Jan Perselli håller föredrag över ämnet
Den dygdige frimurarens plikter - och något om konsekvens.

Klädsel: mörk kostym med gradprydnad utan förkläde eller handskar.

Alla bröder av lägst grad VII är välkomna – det krävs inte medlemskap i Forskningslogen för att delta.

Anmälan till den efterföljande måltiden, som kostar 170 kronor, sker till bertil.larsson4611@gmail.com eller i andra hand telefon 076-245 40 31 senast onsdag den 21 mars. Priset är 170 kr och för det får man förrätt, huvudrätt och en kaka till kaffet.


SYMPOSIUM 2018

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff inbjuder till Symposium den 21-22 april i Stamhuset i Stockholm

Det är med glädje som Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff, CFE, inbjuder till Symposium lördag den 21 och söndag den 22 april 2018.
Symposiet består av 16 föredrag fördelade på två spår varav det ena är gradlöst och det andra består av föredrag i graderna I-VII. 

Varje frimurare kan medföra en gäst som följer det gradlösa spåret. På lördagskvällen genomförs en symposiebankett för deltagarna med gäst. Det finns även möjlighet att äta lunch båda dagarna. Det är vårdad vardagsklädsel under dagarna och mörk kostym på kvällens symposiemiddag. Inga gradprydnader.

Ladda ner utförligt program här (version 180302)

1/1

Pågående forskningsprojekt i CFE

Pågående forskningsprojekt är såväl gradbundna som icke gradbundna. Några exempel på de senare är:

• Frimurerisk arkitektur
• Frimurerisk ordbok
• En studie av Barmhärtighetsdirektoriets protokoll från 1922 till nutid
• Svenska Frimurare Ordens Generalmatrikel från 1700-talet
• En analys av personen Carl Ludvig Dahlfelt, R&K, storsekreterare i SFMO och Carl XV:s privatsekreterare
• Blivande frimurares förväntningar