Carl Friedrich Eckleff
1004
Carl Friedrich Eckleff
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
753 20 UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-60 22 78
cfe@frimurarorden.se

Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Forsknings- och ekonomiloge, 22 maj

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff inbjuder till en extrainsatt Forsknings- och ekonomiloge i grad I. Tisdag den 22 maj 2018 kl. 18.30 i Frimurarhuset i Uppsala.

Mer information kommer inom kort

Frågor kan ställas till cfe@frimurarorden.se

På ordförande mästarens uppdrag hälsar jag er välkomna!
Pontus Hörling
Ceremonimästare

 


SYMPOSIUM 2018

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff inbjuder till Symposium den 21-22 april i Stamhuset i Stockholm

För efteranmälan, kontakta CM på cm.cfe@frimurarorden.se!

Det är med glädje som Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff, CFE, inbjuder till Symposium lördag den 21 och söndag den 22 april 2018.
Symposiet består av 16 föredrag fördelade på två spår varav det ena är gradlöst och det andra består av föredrag i graderna I-VII. 

Varje frimurare kan medföra en gäst som följer det gradlösa spåret. På lördagskvällen genomförs en symposiebankett för deltagarna med gäst. Det finns även möjlighet att äta lunch båda dagarna. Det är vårdad vardagsklädsel under dagarna och mörk kostym på kvällens symposiemiddag. Inga gradprydnader.

1/1

Pågående forskningsprojekt i CFE

Pågående forskningsprojekt är såväl gradbundna som icke gradbundna. Några exempel på de senare är:

• Frimurerisk arkitektur
• Frimurerisk ordbok
• En studie av Barmhärtighetsdirektoriets protokoll från 1922 till nutid
• Svenska Frimurare Ordens Generalmatrikel från 1700-talet
• En analys av personen Carl Ludvig Dahlfelt, R&K, storsekreterare i SFMO och Carl XV:s privatsekreterare
• Blivande frimurares förväntningar