Carl Friedrich Eckleff
1004
Carl Friedrich Eckleff
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
753 20 UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-60 22 78
cfe@frimurarorden.se

Carl Friedrich Eckleff

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Sammankomst i grad VI lördagen 9 februari 2019

Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff inbjuder till Sammankomst i grad VI lördagen 9 februari 2019 kl. 14.00 i Frimurarhuset i Uppsala, Bangårdsgatan 3.

Logens arbetande ledamot, den högt upplyste brodern Claes Langenborg, Svea, håller föredrag över ämnet

Frimurarparker.

Klädsel: mörk kostym med gradprydnad och handskar.
Alla bröder är välkomna – det krävs inte medlemskap i Forskningslogen för att delta!

Mer info om anmälan till den efterföljande brödramåltiden kommer inom kort. via denna webblänk.

I priset ingår förrätt, varmrätt, dessert samt vatten/lättöl.
Övriga drycker kan inköpas i baren.

Frågor om sammankomsten kan ställas till: cfe@frimurarorden.se
Frågor om brödramåltiden kan ställas till: cm.cfe@frimurarorden.se


Pågående forskningsprojekt i CFE

Pågående forskningsprojekt är såväl gradbundna som icke gradbundna. Några exempel på de senare är:

• Frimurerisk arkitektur
• Frimurerisk ordbok
• En studie av Barmhärtighetsdirektoriets protokoll från 1922 till nutid
• Svenska Frimurare Ordens Generalmatrikel från 1700-talet
• En analys av personen Carl Ludvig Dahlfelt, R&K, storsekreterare i SFMO och Carl XV:s privatsekreterare
• Blivande frimurares förväntningar