Svenska Frimurarordens Högtidsdag 2017

Lördagen den 18 mars genomför Svenska Frimurare Orden sin Högtidsdag i Stora Landslogens regi

Logen genomförs i VIII graden.

Plats: Riddarsalen i Stamhuset.
Tid: 14.00.

Platserna intagna kl 13.40.

Kostnad för högtidsmåltiden inklusive vin är 595 kr.
Anmälan till högtidsmåltiden kan endast ske genom inbetalning till SLL:s plusgirokonto: PG 51 66 25-1.

Ange på inbetalningen ”HD 2017” samt ditt namn och din grad.

Senaste anmälningsdag är fredagen den 3 mars.

Inbetalning från utlandet skallske i SEK till:
IBAN: SE74 9500 0099 6042 0516 6251,
BIC/SWIFT: NDEASESS

Antalet platser är maximalt 250 stycken.
Klädsel: Frack med svart väst, eller prästdräkt.

Magnus Jäderlund
Storceremonimästare

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Storceremonimästaren genom e-post: scm@frimurarorden.se

Denna information finns även att hämtas ner som en pdf genom denna länk

Reviderad: 2017-04-06