Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden:

Angående utnämningar av Riddare och kommendör med Röda korset och innehavare av Ordens Hederstecken inom Svenska Frimurare Orden, samt nya riddare av Carl XIII:s Orden.

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 16 mars 2019 vara 

Riddare och kommendör med Röda korset:

• Civilekonom Christer Holmgren, X ÖPL, f OM On
• Civilingenjör Magnus Engström, X ÖPL, f OM DGC, tjf PM ÖPL
• Enhetschef Tommy Nilsson, X SPL, f O Goth, FDPM SPL
• Fastighetsmäklare, Jan Resby, X MNPL, f OM AF, f O Salt, tjf PM MNPL

samt utnämnt följande bröder att från den 16 mars 2019 vara 

Innehavare av Ordens Hederstecken:

• Arkitekt SAR/MSA Claes Langenborg, X Svea, AA Svea, FBB CFE
• Lärare Claes-Göran Strömberg, X ÖPL, f OM GG, Vis. sekr.
• Filosofie magister, Gunnar Nyström, X SCF, f O Symb, Her SCF, FStM SCF           

samt utnämnt följande broder att från den 16 mars 2019 vara

Innehavare av Prins Bertils Frimurare medalj:

• Försäljningschef, Hans Webert,  X Svea, f FS AF, f AÖS Svea, f AChI, Am BD    

Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2019 utnämnt:

• Diplomingenjör Tom Waselius, R&K, f KM SCF, samt 
• Vice överåklagare Gunnar Adell, R&K, f OS

till nya Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

1/1
Reviderad: 2019-04-01