Ny Stormästare vald i Svenska Frimurare Orden

Val av Stormästare har ägt rum i Ordens stamhus i Stockholm.

Efter sju år som Ordens Stormästare har broder Anders Strömberg meddelat att han frånträder sitt uppdrag den 10 maj 2019. Den 17 mars genomförde Stora landslogen val av ny Stormästare.

Till ny Stormästare för Svenska Frimurare Orden har valts Christer Persson, för närvarande provinsialmästare i Skånska provinsiallogen.             
Han tillträder sitt uppdrag lördagen den 11 maj vid en installationshögtid i Ordens Stamhus i Stockholm.

1/1
Reviderad: 2019-03-17