Nationellt utbildningsprogram 2014

Ordens nämnd för utbildningsfrågor har tagit fram ett mycket spännande program för utbildning.

För varje frimurarbroder är det en väsentlig del av resan genom graderna att också försöka förstå och tolka gradernas rituella innehåll. Vad vill de säga till oss? Vad kan vi lära oss från ritualer och symboler?

Ordens nämnd för utbildningsfrågor har nu sammanställt årets program för sådan utbildning som berör bröder inom hela Svenska Frimurare Orden.

Länkar till sidor för utbildning inom SFMO

Nedanstående länkar får du tillgång till som inloggad på hemsidan och här hittar du mycket matnyttig information om Ordens utbildningar:

• Ordens utbildningsprogram, löpande information ›››
• Rapporter från genomförda utbildningar ›››

1/1