Stora Landslogen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Svenska Frimurare Ordens Högtidsdag lördagen den 17 mars 2018

Lördagen den 17 mars genomför Svenska Frimurare Orden sin Högtidsdag i Stora Landslogens regi.

Logen genomförs i VIII graden.

Plats: Riddarsalen i Stamhuset.
Tid: kl 14.00. Platserna ska vara intagna kl 13.40.

Kostnad: kostnad för högtidsmåltiden inklusive vin är 595 kr.

Anmälan: Anmälan till högtidsmåltiden kan endast ske genom inbetalning till SLL:s plusgirokonto: PG 51 66 25-1.
Ange ”HD 2018” på inbetalningen samt ditt namn och din grad.

Senaste anmälningsdag är fredagen den 2 mars.
Inbetalning från utlandet skall ske i SEK till: IBAN: SE74 9500 0099 6042 0516 6251, BIC/SWIFT: NDEASESS

1/1