Stora Landslogen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Ny Stormästare vald i Svenska Frimurare Orden

Val av Stormästare har ägt rum i Ordens stamhus i Stockholm.

Efter sju år som Ordens Stormästare har broder Anders Strömberg meddelat att han frånträder sitt uppdrag den 10 maj 2019. Den 17 mars genomförde Stora landslogen val av ny Stormästare.

Till ny Stormästare för Svenska Frimurare Orden har valts Christer Persson, för närvarande provinsialmästare i Skånska provinsiallogen.             
Han tillträder sitt uppdrag lördagen den 11 maj vid en installationshögtid i Ordens Stamhus i Stockholm.

1/1

Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden:

Angående utnämningar av Riddare och kommendör med Röda korset och innehavare av Ordens Hederstecken inom Svenska Frimurare Orden, samt nya riddare av Carl XIII:s Orden.

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 16 mars 2019 vara 

Riddare och kommendör med Röda korset:

• Civilekonom Christer Holmgren, X ÖPL, f OM On
• Civilingenjör Magnus Engström, X ÖPL, f OM DGC, tjf PM ÖPL
• Enhetschef Tommy Nilsson, X SPL, f O Goth, FDPM SPL
• Fastighetsmäklare, Jan Resby, X MNPL, f OM AF, f O Salt, tjf PM MNPL

samt utnämnt följande bröder att från den 16 mars 2019 vara 

1/1