Urania
7034
Urania
Besöksadress:
Rådhuset
Postadress:
Rådhuset
831 82 ÖSTERSUND

063-51 04 62
urania@frimurarorden.se

Urania

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Frimureriet infördes i Östersund genom att till staden inflyttade bröder år 1890 grundade Östersunds Frimurarförbund. Genom dessa bröders medverkan recipierade företrädesvis i St. Johanneslogen Bifrost i Sundsvall ett antal bröder boende i Östersund. Efter 10 års enträget arbete och ekonomiska uppoffringar lyckades man år 1901grunda St. Johanneslogen Arcturus i Östersund. Denna invigdes av kung Oscar II sommaren 1902.

Efter ett antal år uppstod en önskan hos bröderna att även få arbeta i Andreasgraderna, eftersom resorna till närmsta Andreasloger i Gävle eller Härnösand var både tidskrävande och kostsamma. Den 22 februari 1914 samlades ett stort antal bröder i St. Johanneslogens lokaler i Östersunds Rådhus för att konstituera St. Andreas Brödraföreningen Urania. Förberedelserna var uppenbarligen väl gjorda, för man kunde presentera både stadgar, hyresavtal med logen, skrivelse till Stormästaren och genomföra val av styrelse enligt bevarade protokoll. Föreningens förste ordförande blev landssekreteraren J. Eurenius, en broder som var mycket väl insatt i frimureriets ideologi och bakgrund. Vice ordförande blev kaptenen vid Norrlands Artilleriregemente S.A. Duse vilken tidigare deltagit som kartograf m.m. vid Nordenskölds expeditioner till Antarktis . Föreningens första sammankomst ägde rum den 3 december under närvaro av ett femtiotal bröder. Av de inventarier som brödraföreningen vid stiftandet anskaffade för sin verksamhet kan man dra den slutsatsen att bröderna hoppades att föreningen med tiden skulle övergå till att bli en Andreasloge. Utbrottet av första världskriget och de efterföljande dåliga tiderna med depression och ekonomiska kriser under 20-och 30-talen omöjliggjorde emellertid detta.

Föreningen har i dag ett hundratal medlemmar. De samlas under ritualenliga former med föredrag och instruktioner inom Andreasskedet. Dessutom förekommer temaaftnar och föredrag i kapitelgraderna.