Unitas
7024
Unitas
Besöksadress:
Köpmangatan 46
Postadress:
Köpmangatan 46
852 32 SUNDSVALL

060-61 51 28
unitas@frimurarorden se

Unitas

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Viktig information från Unitas

Information gällande såväl måltidsanmälan som Unitas bankgiro

Måltidsanmälan

Att du Broder deltager i måltiden efter sammankomst ser vi som en ytterst trevlig händelse och ett viktigt "arbete" för vår brodersgemenskap.

Din anmälan vill vi ha senast 12:00 dagen före sammankomst. OBS! Glöm inte att meddela eventuellt behov av specialkost vid anmälan till måltid.

Du kan maila till: unitas@frimurarorden.se
Du kan ringa till: 060-61 51 28

Tack för din medverkan.

Vänligen och Broderligen
Ceremonimästarna

 

Unitas betalmöjligheter

Unitas postgiro har upphört. Kontot är avslutat per den 24/11 2015. Om någon mot förmodan skulle använda det gamla postgironumret för inbetalningar tar inte brödraföreningen Unitas på sig något ansvar för om pengarna skulle gå förlorade.

Inbetalningar till UNITAS kan BARA ske till BANKGIRO 5798-5566.

Har ni några andra uppgifter (konton, giron etc) för brödraföreningen Unitas än bankgiro 5798-5566 ombeds ni radera dessa.