Mellersta Norrlands Provinsialloge
7011
Mellersta Norrlands Provinsialloge
Besöksadress:
Nybrogatan 3
871 30 HÄRNÖSAND
Postadress:
Box 235
871 25 HÄRNÖSAND

0611-136 59
mnpl@frimurarorden.se

Mellersta Norrlands Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Frimurarehuset i Härnösand
Frimurarehuset i Härnösand ritades år 1902 av frimurarebrodern och slottsarkitekten vid Drottningholms slott Anders (Agi) Lindegren, som är mest känd för sina båda byggnadsverk i Stockholm, Gustav Vasa-kyrkan och Biologiska museet.

Frimurarehuset, beläget i Härnösands mest centrala del, uppfördes i gammal svensk barockstil och invigdes den 17 november 1904 samtidigt med S:t Johanneslogen Moria. HKH Kronprins Gustaf förrättade invigningen på uppdrag av sin fader, Svenska Frimurare Ordens dåvarande Stormästare HM Konung Oscar II. År 1906 stod logelokalerna för Andreasskedet klara att tagas i bruk av den nybildade S:t Andreaslogen Elysium.

Framsynt nog hade initiativtagarna till frimurarehuset i Härnösand sett till att lösa lokalfrågorna även för en kapitelloge. Det skulle dock, som framgår av det följande, dröja mer än 50 år, innan den första kapitellogen norr om Stockholm fick börja verka.

Sensommaren 1998 utbröt i frimurarehuset en våldsam brand med omfattande vattenskador till följd. Tursamt nog inskränkte sig skadorna huvudsakligen till expeditionslokaler, och den vackra och för sin speciella stil uppskattade Johannessalen (se bild) klarade sig undan förödelsen.

Frimurarehuset i Härnösand tillhörde fram till 1994 fördelningens bröder och administrerades av Byggnadsföreningen Muraren u.p.a. Sedan 1999 ägs fastigheten av det kommunala fastighetsbolaget Härnösandshus AB.

Kapitlet
Redan i samband med invigningen av frimurarehuset uttalade Ordens Stormästare, i ett brev sin förhoppning, att det inom en ej för avlägsen framtid inom den invigda logens murar skulle utveckla sig ett S:t Andreasförbund och "äntligen en Norrlands Provinsial Loge".

Planer fanns att år 1910 inrätta ett s.k. prebendekapitel , men planerna kunde inte förverkligas. Det dröjde ända till 1960, innan frimurarehuset i sina lokaler fick inrymma en kapitelloge. Det var en kapitelloge av tredje graden, första ordningen, som fick namnet Stewardslogen i Härnösand och hade Västernorrlands och Jämtlands län som upptagningsområde.

14 år senare, år 1974, grundades en fullständig kapitelloge med samma upptagningsområde. Det var exakt 100 år efter det att den dessförinnan senast bildade provinsiallogen inom Svenska Frimurare Orden, den Värmländska Provinsiallogen i Karlstad, hade invigts. Den nya logen i Härnösand föreslogs benämnas Provinsiallogen i mellersta Norrland men erhöll namnet Provinsiallogen i Härnösand.

Invigningsförrättare var Ordens dåvarande prokurator, livmedikus Erik Böttiger, som i Ordens högsta styrelse varit en drivande kraft för en provinsialloge i Härnösand. Som de främsta tillskyndarna på det lokala planet av såväl stewardsloge som provinsialloge räknas dövstumlärare Seve Granholm, överläkare Nils Lindström och rektor Gösta Toreskog.

Provinsiallogens valspråk är: "Per caritatem in veritatem" (Genom barmhärtighet till sanning). Dess högtidsdag infaller under april månad.

Namnet "Provinsiallogen i Härnösand" betecknar dels kapitellogen enbart, dels kapitellogen tillsammans med arbetsloger och brödraföreningar inom upptagningsområdet. I det senare fallet används ofta benämningen "Sjunde fördelningen". Från och med den 1 januari 2008 har Provinsiallogen i Härnösand bytt namn och benämns numera Mellersta Norrlands Provinsialloge (MNPL).

Sjunde fördelningen har för närvarande c:a 700 aktiva bröder och omfattar förutom kapitellogen följande loger och brödraföreningar:

S:t Andreasloger
Elysium, Härnösand, invigd 1906

S:t Johannesloger
Bifrost, Sundsvall, invigd 1883
Arcturus, Östersund, invigd 1901
Moria, Härnösand, invigd 1903
Vintergatan, Sollefteå, invigd 1947

Brödraföreningar
Urania, Östersund, invigd1914
Solatuni Andreas Bröder, Sollefteå, invigd 1914
Unitas, Sundsvall, invigd 1956
Aquila, Örnsköldsvik, invigd 1967

Frimurarklubbar
Borgsjö Frimurarklubb, Ånge, bildad 2007
Sundede-Nordanstigs Frimurarklubb, bildad 2011

Frimurarehuset i Härnösand. Foto: Marcus Sundgren
1/2