Mellersta Norrlands Provinsialloge
7011
Mellersta Norrlands Provinsialloge
Besöksadress:
Nybrogatan 3
871 30 HÄRNÖSAND
Postadress:
Box 235
871 25 HÄRNÖSAND

072-21 29 884
mnpl@frimurarorden.se

Mellersta Norrlands Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Minneshögtid i Grad VIII 2018-10-27

Kapitelbröder

Välkomna till vår Minneshögtid i Grad VIII, lördagen den 27 oktober kl. 13.00.

Vår historiograf Bengt Olov Nilsson tecknar minnet av bröder av lägst VIII graden som avlidit under året.

Vi får tillfälle att hedra deras gärning och med tacksamhet minnas dem.

Även om bröderna blivit parenterade i loger eller brödraföreningar på bostadsorten, så är det just Minneshögtiden som är det rituella avskedet.

Broder Ambjörn Sandler har nu slutfört sin sjätte bok med rubriken "Åkersjön fjällbyn dåtid nutid och framtid"

Vid minneshögtidens brödramåltid hälsar vi åter Ambjörn välkommen att presentera sina böcker, nu med tonvikten på sina två senaste. Ett intressant tillfälle med historia kring glesbygdsorter som kämpar för sin existens.

BRÖDER, varmt välkomna till denna dag.

För deltagande i måltiden är anmälan senast torsdagen den 25 oktober kl. 12.00 till MNPL:s kansli 072-21 29 884 eller mnpl@frimurarorden.se

Broderligen

S O Eriksson

PM

Reviderad: 2018-10-13