Elysium
7012
Elysium
Besöksadress:
Nybrogatan 3
Postadress:
Box 235
871 25 HÄRNÖSAND

elysium@frimurarorden.se

Elysium

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Måltidsanmälan

Anmälan till brödramåltid görs senast på lördagen innan loge.

Måltidsanmälan görs senast lördagen innan loge.

Detta sker genom att skicka en epost till cm.elysium@frimurarorden.se

Normala loger så startar måltiden klockan 18:00 och logen startar vid klockan 19:00 om inte annat anges i arbetsordningen.
Normalt pris på måltiden är 120kr.