Bifrost
7023
Bifrost
Besöksadress:
Köpmangatan 46
Postadress:
Köpmangatan 46
852 32 SUNDSVALL

060-61 51 28
bifrost@frimurarorden.se

Bifrost

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


S:t Johanneslogen Bifrost bjuder in dig till Val i Grad I, torsdag 16/3-2017 kl.1900

Broder,

Det finns ett antal människor som gör ett jobb i det fördolda, som inte syns och inte hörs till vardags. Dessa människor gör ofta ett arbete utan någon som helst ersättning (ja, kanske en gratis smörgås då och då i samband med något avstämningsmöte). Men utan dessa människor skulle det inte fungera, då skulle det inte rulla runt. Ni känner säkert någon sådan människa, ni kanske själv är/har varit en sådan människa så ni vet vad jag menar. Dom här människorna är fullständigt ovärderliga och vi är alla skyldiga dom en stor tacksamhet. Inom Frimureriet har vi ett antal människor som jobbar i det fördolda (jag menar här inte dom ämbetsmän som syns och hörs vid varje tillfälle) utan här pratar jag om dom som jobbar med ansvaret för ekonomi och bibliotek och diverse olika fonder. Dom som lägger ner ett gediget arbete utanför våra träffar, utanför ritualer och budskap men som ändå sprider vår ordens budskap genom att just jobba i det fördolda. Ni vet vilka ni är, ni är ovärderliga!

Nu på torsdag, 16/3 kl 19:00, är det dags för val i Grad I, detta tillfälle kallas för Ekonomi- och Valloge.

S:t Johanneslogen Bifrost hälsar dig min Broder, varmt, innerligt och broderligt välkommen.

Observera att du endast ska anmäla dig till logen om du ämnar deltaga i måltiden. Om du inte ska äta ska du inte anmäla dig. Tjänstgörande ämbetsmän är per automatik anmälda till måltiden.Kostnaden för maten är 120 kr, glöm inte att meddela eventuellt behov av specialkost vid anmälan till måltid.

OBS! Din anmälan till måltid vill vi ha senast på onsdag 15/3 kl 12:00. Måltidsanmälan sker enligt något av nedanstående alternativ:       

  • Telefon: 060-61 51 28       
  • e-post: cm.bifrost@frimurarorden.se


Har du andra spörsmål använder du som vanligt bifrost@frimurarorden.se eller unitas@frimurarorden.se vid kontakt med Frimurarorden i Sundsvall.

Caritas
Om ni vill komma i kontakt med Caritas så kan ni använda den speciella e-postadress som finns för ändamålet, nämligen: caritas.sundsvall@frimurarorden.se

Vad händer i vårt närområde?
Unitas Brödraförening, Sundsvall
Sammankomst tisdag 21/3 i grad VI, med start klockan 19:00. Separat anmälan kommer.
Broderligt och varmt välkommen!

Bibliotekskväll, Sundsvall 
Att förkovra sig och få en möjlighet att göra det tillsammans med andra bröder är en stund som gör att man växer och lär sig mer om Frimureriet. Tisdag 28/3 18:00. 
Broderligt och varmt välkommen!

Vänligen och Broderligen
//OM i SJL Bifrost Magnus Olovsson genom Daniel Hedberg

Reviderad: 2017-03-14