Bifrost
7023
Bifrost
Besöksadress:
Köpmangatan 46
Postadress:
Köpmangatan 46
852 32 SUNDSVALL

060-61 51 28
bifrost@frimurarorden.se

Bifrost

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


S:t Johanneslogen Bifrost bjuder in dig till Grad I torsdag 15/3-2018 kl.19:00

Broder,

Jag väljer på vilket sätt jag är mot andra människor.
Jag väljer vilka ord jag säger till andra människor.
Jag väljer hur jag ser på andra människor.
Jag väljer hur jag omvandlar mina känslor till handling.

Det jag inte väljer är hur andra människor uppfattar mig. Det är något som jag inte kan styra. Jag styr över mina handlingar och ord, hur dessa handlingar och ord tolkas är dock något som är utanför min kontroll.

Detta kan kännas lite jobbigt och skrämmande men också befriande och då tycker jag att det är skönt att ha frimurarnas olika delar som stöd. Ett stöd som jag återkommer till då och då i mina tankar när jag står inför olika situationer men även när jag reflekterar över mig själv och mina handlingar. Det kan vara en upplevelse inom Frimurarna som jag använder som ett stöd, det kan vara ett samtal med en broder som jag använder som ett stöd och det kan vara ett ord eller en text som jag använder som ett stöd.

Jag hoppas att frimureriet kan vara ett stöd även för dig min Broder. Ett stöd som du kan återkomma till i olika sammanhang, ett stöd som också kan vara ett fysiskt stöd när vi träffas inom frimureriets olika sammanhang, t ex seniorträffar, sammankomst i Brödraförening eller loge. Att träffas även utanför frimureriet ger ett stöd för varandra, kanske ta en fika med broder. Vi behöver alla stöd och vi behöver alla varandra. Vi är frimurare och vi är det som gör att frimureriet har en grund att stå på. Vi är grunden, du min broder är en del av grunden!

Med dessa ord vill jag gå över till kommande träff inom Bifrost. Men innan det, har ni några funderingar kring något så hör av er.

Nu på torsdag, 15/3 kl 19:00, är det dags för Grad I med reception.

S:t Johanneslogen Bifrost hälsar dig min Broder, varmt, innerligt och broderligt välkommen.

Observera att du endast ska anmäla dig till logen om du ämnar deltaga i måltiden. Om du inte ska äta ska du inte anmäla dig. Tjänstgörande ämbetsmän är per automatik anmälda till måltiden.
Glöm inte att meddela eventuellt behov av specialkost vid anmälan till måltid.

OBS! Din anmälan till måltid vill vi ha senast på onsdag 14/3 kl 12:00. Måltidsanmälan sker enligt något av nedanstående alternativ:       

Telefon: 060-61 51 28       
e-post: cm.bifrost@frimurarorden.se

Har du andra spörsmål använder du som vanligt bifrost@frimurarorden.se eller unitas@frimurarorden.se vid kontakt med Frimurarorden i Sundsvall.

Caritas
Caritas finns av två skäl, inre- och yttre arbete. Det yttre arbetet genomförs i samråd med de olika församlingarna som finns. Det inre arbete består bl a av telefonsamtal och besök till äldre och sjuka bröder som inte längre kan komma på någon av de träffar som genomförs. Att på olika sätt vara närvarande i samband med att någon broder avlider ingår också i Caritas arbetet, här syftar jag t ex på kontakt med anhöriga och hantering av bårtäcke i samband med begravning. Något som Caritas dock önskar är att ni som känner någon broder som skulle behöva ett extra telefonsamtal eller ett besök får mer än gärna höra av er till Caritas. Caritas är något vi alla ägnar oss åt även om vissa delar hanteras inom ramen för Caritas gruppen. Om ni vill komma i kontakt med Caritas så kan ni använda den speciella e-postadress som finns för ändamålet, nämligen: caritas.sundsvall@frimurarorden.se

Vad händer i vårt närområde?
Unitas Brödraförening, Sundsvall

Tisdag 27/3, är det dags för seminarium i Grad VIII kl.18:00 följt av sammankomst i Grad VI kl.19:00. Se separat inbjudan.
Broderligt och varmt välkommen!


Sundede-Nordanstig Frimurarklubb, Hudiksvall
Återkommer med datum kring sammankomsterna.
Broderligt och varmt välkommen!


Bibliotekskväll, Sundsvall
Torsdag 22/3 18:00. Har ni möjlighet så kom förbi och umgås med bröder samtidigt som ni förkovrar er. Ni har t ex möjlighet att läsa material som ni annars inte kan låna hem.
Broderligt och varmt välkommen!
 

Ta hand om er och varandra!

Vänligen och Broderligen
//OM i SJL Bifrost Jermunn Solem genom Daniel Hedberg
 

Reviderad: 2018-03-11