Svenska Frimurare Ordens Högtidsdag 2016 inbjudan MNPL

Lördagen den 19 mars genomför Svenska Frimurare Orden sin Högtidsdag i Stora Landslogens regi. Logen genomförs i VIII graden.

Plats: Riddarsalen i Stamhuset.
Tid: 14.00. Platserna intagna kl 13.40.

Kostnad för högtidsmåltiden inklusive vin är 595 kr.

Anmälan till högtidsmåltiden kan endast ske genom inbetalning till SLL:s plusgiro konto: PG 51 66 25-1.

Ange på inbetalningen ”HD 2016” samt ditt namn och din grad.

Senaste anmälningsdag är fredagen den 4 mars.

Inbetalning från utlandet skall ske i SEK till: IBAN: SE74 9500 0099 6042 0516 6251, BIC/SWIFT: NDEASESS

Antalet platser är maximalt 250 stycken.

Klädsel: Frack med svart väst, eller prästdräkt.

Se ytterligare information genom att besöka SLL:s sida

Reviderad: 2016-02-22