Morgonstjärnan
6054
Morgonstjärnan
Besöksadress:
Norra Esplanadgatan 9A
Postadress:
Norra Esplanadgatan 9A
FI-22100 MARIEHAMN

018-12 039
morgonstjarnan@frimurarorden.fi

Morgonstjärnan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik för Brödraföreningen Morgonstjärnan

GENOM MÖRKER TILL LJUS

Brödraföreningen Ledstjärnan omvandlades till loge den 14 september år 1968. Kort därefter togs nästa steg, för de äldre bröderna hade börjat diskutera bildandet av en S:t Andreas brödraförening. Skälet härtill var brödernas önskan att arbeta i de högre graderna. På den tiden var det inte lika bekvämt att resa på reception och logesammankomst i både öster- och västerled.

Tanken på en S:t Andreas brödraförening vann gehör både i Helsingfors och Stockholm, och i februari år 1975 sändes en formell ansökan till Svenska Frimurare Orden. Den 26 maj samma år gav Ordens Stormästare sitt tillstånd att föreningen fick grundas med tillstånd att arbeta i graderna IV-VI. Föreningens namn fastställdes till BRÖDRAFÖRENINGEN MORGONSTJÄRNAN och dess valspråk blev GENOM MÖRKER TILL LJUS.

Vid samma tillfälle utnämnde Ordens Stormästare konsul Fjalar Grönberg till föreningens Ordförande. De grundläggande bröderna var 34 till antalet. Som invigningsförrättare fungerade Stormästarens Prokurator, som framförde en hälsning från Stormästaren och överlämnade konstitutionspatentet undertecknat den 10 september 1975. Vid invigningen deltog 98 bröder, varav 54 var gästande bröder.

År 1978 fick föreningen tillstånd att verka till och med VIII graden, och 1987 utvidgades arbetet till och med grad IX. Numera arbetar Brödraföreningen MORGONSTJÄRNAN i alla tio grader.