Axel Gabriel Leijonhufvud
6073
Axel Gabriel Leijonhufvud
Besöksadress:
Bryggerigatan 19
Postadress:
Bryggerigatan 19
10600 EKENÄS

+35819-24 61 190
fs.agl@frimurarorden.fi

Axel Gabriel Leijonhufvud

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Frimureriet i Västnyland, Finland

Intresset för frimureri i Västnyland fanns redan långt före verksamheten organiserades och flera bröder besökte regelbundet sammankomsterna i Helsingfors och i viss utsträckning även på andra orter. För att skapa förutsättningar för en mera regelbunden möjlighet att träffas beslöt ett antal frimurarbröder att med stöd av bröder från Helsingforsregionen grunda en frimurareklubb och Frimurareklubben Västra Nyland inledde därefter sin verksamhet i maj 1988.

SJL Axel Gabriel Leijonhufvud

Intresset för det frimureriska arbetet forsatte att tillta och redan efter tre år som brödraförening grundades S:t Johannes Logen Axel Gabriel Leijonhufvud den 5 februari 2005. Ordförande mästare blev Carl-Johan Lindström, som varit en bärande kraft i verksamheten ända sedan starten på 1980-talet. Logens andra OM blev Anders Lindström, som tillträdde 2013.

Ända sedan brödraföreningens begynnelse har verksamheten bedrivits i Villa Leijonhufvud, som huset kallas i dagligt tal. År 2016 räknar logen med ca 100 bröder, som tillhör det det västnyländska frimurarsamhället, av vilka 20-25 har graderna I-III. Sammankomsterna präglas av en innerlig och broderlig stämning, som resulterat i att bröderna aktivt deltar i verksamheten. Logen har regelbundet också ett stort antal besökande bröder från andra loger.

Logens vapen

Logens vapensköld utgår från ätten Leijonhufvuds vapenbild, men med ett ungt lejon, som visar att logen är ny och ung. Skölden med lejonet i profil, vill också visa att vi frumurare även måste vara stridsmän, när det gäller att försvara vår frimuraretro.

Logens valspråk är: För den konungsliga konsten.

 

wp2016030411
1/1