Vidar
1074
Vidar
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-13 25 23
vidar@frimurarorden.se

Vidar

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Långfredagsgudstjänst 14 april kl 15

Samtlige bröder med familj och vänner hälsas välkomna till den traditionella långfredagsgudstjänsten i frimurarhuset.

Predikan hålls av Vidars förste talman den H U brodern teol dr Gustaf Björck.

Efter gudstjänsten kaffe, the el saft och tårta.

Vårdad klädsel utan gradprydnader.

trnekrona
1/1