Victory
1103
Victory
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

076-1600175
vic@frimurarorden.se

Victory

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Den Konungsliga Konsten

Grunderna i frimureriet är lika nu som på 1700-talet men härstammar från mycket längre tid tillbaka.

Hur kan det komma sig att de fortfarande är högaktuella?

Jag tror att en av anledningarna är att budskapet i mycket stor utsträckning bygger på individens okränkbarhet och den gudomliga gnista som finns hos alla och som frimureriet försöker frammana, alltså personens eget inre. Det är en livslång process som aldrig blir tråkig eller urvattnad utan uppskattas av alla som är intresserade av tillvarons verklighet, alltså själva livsfrågorna.
Att budskapet dessutom inte på något sätt är tvingande eller dogmatiskt gör att många som redan blivit frimurare får ett livslångt intresse för verksamheten. 

Ordens förutvarande Stormästare skrev i tidningen Frimuraren för något år sedan:
"Frimureriet är en kurs för livet. En sådan kurs kan inte genomföras på en vecka, en månad eller ett år. De frimureriska kunskaperna är så omfattande och talar så starkt till den enskilde frimurarbrodern, att de är tillräckliga att sysselsätta våra tankar genom hela livet."

En 1700-talspoet har filosofiskt sagt: "Vi föds som original och dör som kopior"
Inget vidare eftersträvansvärt sätt att leva sitt liv efter - Tyvärr ligger det en hel del sanning i påståendet. Men så vill man väl inte känna sig, att vara eller bli som en kopia när vi är skapta till Guds avbild.
Hur har det kunnat bli så här? Det var väl inte meningen med vårt liv!?
Är det så, att vi inte kan stå emot trycket från all yttre påverkan som ständigt flödar mot oss!? Borde vi lyssna mera på vårt inre - att låta vårt hjärtas mildhet styra våra värderingar och handlingssätt!?

Kanske Behöver vi inte alltid sträva efter ära och berömmelse, efter rikedom i pengar och ägodelar, i status och att vara bäst!? - I och för sig inget fel, men det är lätt att man glömmer sig själv och sitt eget intre - och att lycka, harmoni och tillfredsställelse oftast inte kommer från yttre omständigheter.

Frimureriet vill lära ut:
Att lyssna inåt,
Att bjuda på mig själv - att ge av mitt eget inre innebär inte att jag förlorar något utan tvärtom får hundrafalt, ja kanske tusenfalt tillbaka. Jag ger med omtanke, utan baktanke.
Att förstå, att för att kunna vara ett stöd för mina medmänniskor jag också måste jobba med mig själv.

Pär Lagerkvist replikerar Henrik Ibsens ord om att "... den ensamme är starkast ..." på följande sätt:
"Den ensamme är svagast.
Ej för han ensam är,
men för att han förnekar
det han inom sig bär.
Vår ande då den djupnar
är livets breda älv.
Den väg du går allena
för bort ifrån dig själv."

Frimureriets budskap är att jag som enskild broder har möjlighet att utveckla mitt inre på ett sån't sätt att det främjar lycka och välgång för mig själv och i harmoni med mina medmänniskor.
Vi har fötts med en inre kraft - som visserligen kan glömmas bort men aldrig försvinna.
Frimureriet kan hjälpa den enskilde brodern att hitta tillbaka och vidmakthålla denna källa - och komma ihåg att varje dag är en ny möjlighet att få denna energi att börja stråla till glädje för honom själv och alla medmänniskor - Livet ut!

Att få hjälpa människor som flyr från krig och elände, räcka en hjälpande hand där det behövs - att motverka ondskan i världen och kanske närmare till hands, i vår egen närhet.

Att lära oss lyssna mera och hellre ge beröm än att klandra. Att vara aktsam om mina medmänniskor och att respektera individens okränkbarhet.
Att vara återhållsam vid uttalanden om andra människor, låta förnuft och samvete styra.
Att vara barmhärtig - I den allmänna världen vill man oftast ha mera tillbaka än vad man i verkligheten investerar - frimureriet vill lära ut att ge utan tanke på att få - Att ge med hjärtat.

 

Dan Molander
Ordförande mästare 2011 - 2015
S:t Johanneslogen Victory

 

flammariontif.
1/1