Victory
1103
Victory
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

076-1600175
vic@frimurarorden.se

Victory

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Den 11/11 kl.11, 2011, en inte alldeles slumpmässigt vald tidpunkt, samlades inte mindre än 177 festklädda bröder för att delta i den högtidliga invigningen av den nya S:t Johanneslogen Victory i Ordens Stamhus: Det Bååthska Palatset.

Ett av syftena med den nya stockholmslogen som kommer att inleda de allra flesta av sammankomsterna kl. 14 på dagarna, är att utgöra ett tryggt och fullgott alternativ för de äldre bröder som ogärna färdas genom huvudstaden under sena kvällar men också att erbjuda en valmöjlighet för bröder i alla åldrar som av olika skäl har lättare att komma ifrån sina göromål eller familjeförpliktelser under dagtid. Brödramåltiderna beräknas kunna vara gott och väl avslutade vid 17:30-tiden. Namnet Victory alluderar på den segerlön som envar frimurarbroder förväntas sträva efter och devisen på skölden lyder: Förkovran Glädje Seger.

Ordens Visaste Stormästare, Professor Anders Fahlman, förrättade själv, med biträde av bl.a. logens faddrar Direktör Harald Westling, ROK, fPM Svea och Bankdirektör Peter Westrup, X, OM NF, logens högtidliga invigning och installerade den förste Ordförande Mästaren Dan Molander – en välkänd profil i stockholmsfrimureriet – i sitt nya ämbete. Inte mindre än tolv Riddare och Kommendörer med SMS Anders Strömberg i spetsen, hedrade akten med sin närvaro och bland vilka även Provinsialmästaren i Svea, Länsöverdirektör Bo Hansson befann sig. Sedan Stormästaren tillsammans med alla närvarande bröder lyckönskat OM och de övriga ämbetsmännen med FDM Staffan Sjödin i spetsen, överräckte han klubban till Dan Molander som i sitt efterföljande tal uppehöll sig kring sina erfarenheter under 25 år som frimurare och avslutade med att tala om syftet med den lya logen och dess arbete. Därefter var det dags för Provinsialmästaren att framföra sina hjärtliga välgångsönskningar.

Därpå följde diktläsning: Logens nyinstallerade FFBB Carl-Erik Wiberg läste en egenhändigt författad hyllningsdikt på oklanderlig hexameter till logens ära. Ceremonin avslutades med att operasångaren, broder Björn Blomqvist sjöng en hymn med text av samme författare och till musik av Peter Tjajkovskij i bearbetning av broder Anders Bergström. Han ackompanjerades av broder Mathias Kjellgen. Den av broder Ulf Larsson-Flink till logen tillägnade in- och utmarschen framfördes av broder Hans-Åke Johansson, trumpet, till ackompanjemang av broder Sonny Peterson.

S:t Johanneslogen Victory står verkligen på en stabil grund! Inte mindre än 71 grundläggare har bidragit med 6 000 kr vardera, d.v.s. tillhopa 426 000 kr. Därtill kommer talrika bidrag om minst 600 kr vardera som hittills inbringat c:a 22 000 kr. Under invigningsdagen inflöt inte mindre än 9 000 kr till logens kassa. Till de behövande insamlades 6 400 kr.

Bland de förnämliga gåvor som den nya logen fått mottaga kan nämnas: Från Svea Provinsialloge: en logesköld. Från Nordiska Första S:t Johannislogen: två uppsättningar ämbetsmannaregalier. Från S:t Johanneslogen S:t Erik: två klubbor att nyttjas av de bevakande bröderna. Från S:t Johanneslogen Adolf Fredrik: vin under festmåltiden. Från S:t Johanneslogen La Lumière: två svärd att bäras av de bevakande bröderna och sist men inte minst: Från logefaddrarna, bröderna Harald Westling och Peter Westrup: en OM-klubba!

Dagens mer lekamliga festligheter inleddes i Pelarsalen vid 13:30-tiden med mingel, grillad pilgrimsmussla och en välkyld champagne och därefter intog 150 förväntansfulla bröder sina platser i den festdukade matsalen, där det bjöds på en förstklassig gourmettallrik som bl.a. inkluderade löjrom på fritata, havskräftor, mer pilgrimsmusslor, rökt stör men även tjälknöl och prosciutto. Måltiden ackompanjerades av ett utmärkt italienskt vin som ju i likhet med champagnen var en gåva från S:t Johanneslogen Adolf Fredrik. Avslutningsvis serverades en vit ”frimuraremousse”. Till taffeln framförde broder Anders Kjellstrand en barockaria på temat Victoria och Gloria. Därefter sjöng broder Björn Blomqvist Zarastros aria ur första akten av Mozarts Trollflöjten till ackompanjemang av broder Mathias Kjellgren.

Den kompletta listan över de numera installerade förste ämbetsmännen ser ut så här:

OM Dan Molander, X Svea, Datakonsult / egen företagare
FDM Staffan Sjödin, X Svea, Managementkonsult
FFBB Carl-Erik Wiberg, IX Svea, Civilekonom
FABB Lars-Johan Palundi, VII Svea, Fil.Kand.
FT Mats Ekström, X Svea, Präst
FCM Claes Nyqvister, VII Svea, Konsult
FS Nils-Erik Larsson, VII Svea, Jur.kand.
FIB Kjell Moberg, VIII Svea, Företagare
FA Klas Hellqvist, X Svea, PBF, Byggnadsingenjör
FSkM Michael Christensson, IX Svea, Civilekonom