Victory
1103
Victory
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

076-1600175
vic@frimurarorden.se

Victory

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


INSTRUKTIONSLOGE - GRAD I

Måndagen den 9:e april kl. 14:00.

Föredragshållare är den Högt Upplyste brodern Jan Hedestam,
Andre Stewardsmästare i SVEA och Förste Deputerande Mästare
i SJL Adolf Fredrik.

Tag tillfället i akt att närvara vid denna intressanta instruktionsloge och få en fördjupad förkovran om vad som döljer sig i första gradens symbolik.

Denna instruktionsloge kan vara ett utomordentligt bra tillfälle att gå på loge en måndagseftermiddag och att lära känna Victorys Johannesbröder och ämbetsmän.

Instruktionslogen leds av Victorys
Förste Deputerande Mästare Staffan Sjödin.

Varmt och broderligen välkomna

Bo Bergkvist
OM

1/1

Anmälan till evenemang

Enhet
Victory
Evenemang
Instruktion
Tid
Reviderad: 2018-03-08