Victory
1103
Victory
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

076-1600175
vic@frimurarorden.se

Victory

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


INSTRUKTIONSLOGE - GRAD III

Måndagen den 19:e november kl. 14:00.

Den Högt Upplyste brodern Jan Hedestam, tillika Förste Deputerade Mästare i SJL Adolf Fredrik och Stuartmästare i SVEA förärar oss denna eftermiddag med ett synnerligen intressant föredrag med titeln:

S:t Johannes mästarevandring eller

"Haven i sett Ljuset" 

 

Tag tillfället i akt att närvara vid denna intressanta instruktionsloge och få en fördjupad förkovran om vad som döljer sig i tredje gradens symbolik.

Denna instruktionsloge kan vara ett utomordentligt bra tillfälle att gå på loge en måndagseftermiddag och att lära känna Victorys Johannesbröder och ämbetsmän.

1/1

Informationsmöte den 29 november 2018

S:t johanneslogen Victory håller ett informationsmöte om det svenska Frimureriet och arbetet i S:t Johanneslogen Victory.

Mötet är öppet för all intresserade som vill veta mer om frimureriet och hur det går till att lämna in en inträdesansökan.
Medföljande faddrar och partner hälsas också mycket varmt välkomna att deltaga i detta informationsmöte.

Informationsmötet äger rum den 29 november kl. 18:30 i frimurarhuset restaurang, Måns Bock, på Blasieholmen.

Anmälan måste komma vår sekreterare till handa
senast den 26 november, för vår planering och görs till:

1/1

Aktuellt från Svea