Svea Provinsialloge
1011
Svea Provinsialloge
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 39
svea@frimurarorden.se

Svea Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Förutvarande provinsialmästare

Provinsialmästarlängd för Svea Provinsialloge

Bo Hansson (logens sjätte provinsialmästare)

Länsöverdirektör, Stockholm

Riddarnamn: Riddaren av triangeln
Valspråk: Rättrådigt mot ljuset

Recipierade i S:t J Den Mellersta Pelaren (DMP) hösten 1984 och fick X graden januari 1999 i ÖPL. Olika ämbetsmannauppdrag i DMP mellan 1984-1995. FDM i S:t J Adolf Fredrik vid logens invigningen 1998 och dess OM mellan 2002-2005. FDPM vid Svea Provinsialloge 2006-2008 och PM i Svea mellan 2008-2013.

Född den 16 februari 1945 i Stockholm. Gift med Birgitta, två barn och fyra barnbarn.

Studentexamen, reallinjens matematiska gren, 1964 och Civilingenjörsexamen vid avdelningen för lantmäteri, Tekniska högskolan i Stockholm, 1968. Militärutbildning (värnplikt) vid armens underrättelseavdelning, 1968-69. Nordplans ettåriga vidareutbildning för samhällsplanerare, 1977. Försvarshögskolans chefskurs 1998.

Arbete inom Lantmäteriverket mellan 1968-1983, bl.a. som byråchef med ansvar för Lantmäteriets fastighetsvärderingsverksamhet. Länsstyrelsen i Jönköpings län 1983-1990 som Överlantmätare. Lantmäteridirektör mellan 1990-1995 med ansvar för Lantmäteriets verksamhet i de sex södra länen. Fastighetsråd och domare vid Svea Hovrätt 1995-1996. Länsöverdirektör och ställföreträdare för Landshövdingen vid Länsstyrelsen i Stockholm 1997-2008. Sammanfattningsvis har han varit chef och ledare inom statlig verksamhet sedan 1973.

Har deltagit som expert och sakkunnig i ett antal statliga utredningar inom skilda områden och har varit ledamot i Nordiska Ministerrådets skärgårdssamarbetes samarbetsråd. Har varit ordförande i ett flertal stiftelser av olika slag t.ex. Stiftelsen Danviks Hospital som är Sveriges äldsta stiftelse med start 1551 och är ordförande i Konung Oscar II:s och drottning Sofias Guldbröllopsminne. Har innehaft ett stort antal politiska, fackliga och ideella uppdrag under årens lopp.

Bengt Falk (logens femte provinsialmästare)

Direktör, Stockholm

Riddarnamn: Riddaren av Sanningen bakom Sanningen
Valspråk: Sök Sanningen bakom Sanningen

Mer text kommer att tillföras.

Ingmar Börjesson (logens fjärde provinsialmästare)

Civilingenjör, Södertälje

Riddarnamn: Riddaren av sann vänskap
Valspråk: Arbete och vänskap förenar

Mer text kommer att tillföras.

Olof Kallin (logens tredje provinsialmästare)

Civilingenjör, Västerås

Riddarnamn: Riddare av hoppet
Valspråk: Mot ljuset

Mer text kommer att tillföras.

Bertil Ragne (logens andre provinsialmästare)

Förvaltningsdirektör, Karlstad

Riddarnamn: Riddare av arbetet II
Valspråk: Plikttrohet

Mer text kommer att tillföras.

Harald Westling (logens förste provinsialmästare)

Direktör, Stockholm

Riddarnamn: Eqv. a tribus stellis (II)
Valspråk: Unitas libertas caritas

Mer text kommer att tillföras.
 

Bo Hansson (logens sjätte provinsialmästare)
1/1