Svea Provinsialloge
1011
Svea Provinsialloge
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 39
svea@frimurarorden.se

Svea Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Provinsialmästaren

Peter Westrup (provinsialmästare sedan 2013)

Bankdirektör, Handelsbanken, Stockholm

Riddarnamn: EQUES A SPINA II
Valspråk: CONUEQUAR FIDUCIA CRUCE VITM
Motto som Provinsialmästare för Svea: MURA FÖR FRAMTIDEN

Recipierade i S:t Johanneslogen Acacian-Malmöhus (AM) i november 1971, erhöll grad X 1989 i Skånska Provinsiallogen (SPL) och 2014 utnämnd till Riddare och kommendör med Röda korset (R&K).

Ämbetsmannauppdrag under åren 1973–1978 i Acacian-Malmöhus (AM) som revisor, introduktionsbroder (IB) och ceremonimästare (CM). Ämbetsmannauppdrag i S:t Andreaslogen Sirius (Sir) i Halmstad mellan 1978–1983 såsom skattmästare (SkM), ceremonimästare (CM) och bevakande broder (BB). Ordförande (O) i Brödraföreningen Gustaf Dalén (GD) på Lidingö under åren 2000–2007. Ordförande mästare (OM) i Den Nordiska Första S:t Johannislogen (NF) mellan 2007–2013. Provinsialmästare (PM) i Svea Provinsialloge (Svea) sedan i maj 2013.

Ledamot i Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm ”Barnhusstiftelsen” sedan 2009 och ledamot och vice ordförande (vO) i Stiftelsen H.K.H. Prins Bertils Frimurarefond ”PB-fond” sedan 2015.

Född den 20 februari 1946 i Malmö. Gift med Ann-Christin sedan 1973, ett barn, Mikael, född 1976 och två barnbarn. Bor sedan 1986 på Lidingö.

Studentexamen, reallinjens matematiska gren, 1966. Filosofie kandidat (fil.kand.) i Lund med 3 betyg i företagsekonomi, 2 betyg i statistik, 1 betyg i nationalekonomi, 1 betyg i handelsrätt samt 1 betyg i ADB.

Reservofficer (kapten) i luftvärnet vid f.d. Lv3 i Norrtälje. Krigsplacerad som kompanichef.

Arbetat inom Handelsbanken 1970–2014 med avbrott 1989–1997. Arbetade under 1970–1985 inom kontorsrörelsen i Malmö, Lund, Halmstad och Göteborg med de flesta arbetsuppgifter och slutligen som kontorschef. Arbetade under åren 1985–1989 inom Centrala Finans och Fond som avdelningschef och controller. Lämnade Handelsbanken 1989–1997 och var verkställande direktör (VD) för Informationsbolaget PMI AB och börschef för penningmarknaden PMX. Bolaget ägdes av den svenska penningmarknaden med Riksbanken i spetsen och övriga banker samt fondkommissionärer i Sverige. Tillbaka till Handelsbankskoncernen 1997 nu inom Handelsbanken Finans först som landschef i Danmark och sedan som IT-chef för de nordiska enheterna. År 2000 ansvarig för driften och utvecklingen inom de nordiska enheterna inom Finans. År 2004–2014 ansvarig för utvecklingen och driften av Handelsbankens långsiktiga upplåningssystem (Cover Bond) nu inom Stadshypotek som ingår i Handelsbankskoncernen.

Elevrådsordförande på Malmö Latinskola under 1960-talet. Spelade trad- och swingjazz i början av 1960-talet huvudsakligen bassist (kontrabas). Projektledare inom ett antal större projekt inom den finansiella delen av Handelsbanken samt utbildningsansvarig inom ett antal projekt inom kontorsrörelsen. Föreningsmänniska i LION i Lomma på 1970-talet och Round Table i Halmstad på 1980-talet.

Fader var egenföretagare, dock ej frimurare. Morfar var och morbroder är frimurare och faddrar. Farfar var frimurare liksom farfars far och farfars farfar (vars sköld är broder Peters). Kreativa intresse såsom trädgård, medmänniskor, system, frimureri som barnbarn stimulerar.

Peter Westrup i tavelsalen
1/4