Svea Provinsialloge
1011
Svea Provinsialloge
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 39
svea@frimurarorden.se

Svea Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Provinsialmästaren

Bo Hansson var provinsialmästare mellan 2008-2013.

Bo Hansson
Länsöverdirektör, Stockholm

Riddarnamn: Riddaren av triangeln
Valspråk: Rättrådigt mot ljuset

Recipierade i S:t J Den Mellersta Pelaren (DMP) hösten 1984 och fick X graden januari 1999 i ÖPL. Olika ämbetsmannauppdrag i DMP mellan 1984-1995. FDM i S:t J Adolf Fredrik vid logens invigningen 1998 och dess OM mellan 2002-2005. FDPM vid Svea Provinsialloge 2006-2008 och PM i Svea mellan 2008-2013.

Född den 16 februari 1945 i Stockholm. Gift med Birgitta, två barn och fyra barnbarn.
Studentexamen, reallinjens matematiska gren, 1964 och Civilingenjörsexamen vid avdelningen för lantmäteri, Tekniska högskolan i Stockholm, 1968. Militärutbildning (värnplikt) vid armens underrättelseavdelning, 1968-69. Nordplans ettåriga vidareutbildning för samhällsplanerare, 1977. Försvarshögskolans chefskurs 1998.

Arbete inom Lantmäteriverket mellan 1968-1983, bl.a. som byråchef med ansvar för Lantmäteriets fastighetsvärderingsverksamhet. Länsstyrelsen i Jönköpings län 1983-1990 som Överlantmätare. Lantmäteridirektör mellan 1990-1995 med ansvar för Lantmäteriets verksamhet i de sex södra länen. Fastighetsråd och domare vid Svea Hovrätt 1995-1996. Länsöverdirektör och ställföreträdare för Landshövdingen vid Länsstyrelsen i Stockholm 1997-2008. Sammanfattningsvis har han varit chef och ledare inom statlig verksamhet sedan 1973.

Har deltagit som expert och sakkunnig i ett antal statliga utredningar inom skilda områden och har varit ledamot i Nordiska Ministerrådets skärgårdssamarbetes samarbetsråd. Har varit ordförande i ett flertal stiftelser av olika slag t.ex. Stiftelsen Danviks Hospital som är Sveriges äldsta stiftelse med start 1551 och är ordförande i Konung Oscar II:s och drottning Sofias Guldbröllopsminne. Har innehaft ett stort antal politiska, fackliga och ideella uppdrag under årens lopp.

 

PM
1/2