Svea Provinsialloge
1011
Svea Provinsialloge
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 39
svea@frimurarorden.se

Svea Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Kapitelbladet

Informationsblad för kapitelbröder inom Första fördelningen

Kapitelbladet har en upplaga som bestäms genom att man anteckar sig för prenumenstion. Bladet utkommer elva gånger per år. Anteckning för prenumeration görs genom genom att skicka e-post till handäggaren nedan.

Ansvarig utgivare:
Peter Westrup, PM Svea, R&K

Handläggare:
Ulf von Feilitzen, Am Svea, X PBF
E-post till handläggaren, klicka här ›››