Svea Provinsialloge
1011
Svea Provinsialloge
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 39
svea@frimurarorden.se

Svea Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Svea Provinsialloge invigdes den 13 januari 1993, och är därmed den yngsta av de f n åtta provinsiallogerna inom Svenska Frimurare Orden.

Men Svea Provinsialloge kan paradoxalt nog sägas vara även den äldsta provinsiallogen. Den tillkom nämligen genom att de ”provinsiallogeuppgifter”, som Stora Landslogen haft sedan den grundades 1759, bröts ut ur denna och fick bilda en egen och självständig enhet. 1993 års förändring innebar, att ansvaret för Svenska Frimurare Ordens verksamhet, organisation och ekonomi inom Första Fördelningens område (d v s östra mellansverige) lyftes ut ur Stora Landslogen och överfördes till den nya provinsiallogen, vilken därmed kom att bilda ett nytt prefekturalkapitel.

Tanken på att skapa en egen och från Stora Landslogen skild provinsialloge för Första Fördelningens kapitelbröder hade funnits åtskillig tid innan det 1993 kom till ett verkställande. I början av 1980-talet arbetade en utredning med frågan om en från Stora Landslogen skild provinsialloge för Första Fördelningen. Resultatet den gången blev att det inom Stora Landslogen i mars 1982 inrättades ett ämbete som hade till uppgift att ansvara för kontakterna med och samordningen av Första Fördelningens arbetsloger och brödraföreningar. Efter ungefär tio år skedde en ny beredning, och denna gång beslöts att ta steget fullt ut och skapa en egen provinsialloge även inom Första Fördelningen.

I likhet med vad som är fallet med de övriga provinsiallogerna, är medlemsvård samt rättidig befordran av fördelningens f n c:a 1900 bröder i graderna VII-X och dessa bröders förkovran i sina graders kunskaper de väsentligaste uppdragen för Svea Provinsialloge. Härutöver skall provinsiallogen inte enbart utöva den frimureriska, caritativa, administrativa och ekonomiska ledningen av arbetsloger, brödraföreningar och frimurarklubbar inom fördelningen, utan även gå dessa tillhanda med råd och hjälp i såväl praktiska som rituella frågor.

Inom Första Fördelningen finns f n 44 enheter – en kapitelloge, en stewardsloge av första ordningen, sju andreasloger, tretton johannesloger, femton brödraföreningar och sju frimurareklubbar.

Under den tid Svea Provinsialloge hittills har verkat, har sjutton nya arbetsenheter grundats inom Första Fördelningens område.

Provinsialmästare för Svea Provinsialloge är bankdirektör Peter Westrup. Han är den sjunde provinsialmästaren sedan starten 1993.

Svea Provinsialloge har sina loge- och kontorslokaler i Svenska Frimurare Ordens Stamhus, Blasieholmsgatan 6, Stockholm.

Logens vapen
Svea provinsialloges vapen är det sköldemärke som före 1993 fördes av Stora Landslogen. Detta får ses som en erinran om att det är Svea Provinsialloge som inom Första Fördelningen för Stora Landslogens traditioner som prefekturalkapitel vidare. Vapnet, som ursprungligen fastställdes år 1926 för Stora Landslogen av Svenska Frimurare Ordens dåvarande Stormästare, konung Gustaf V, går tillbaka på Stora Landslogens sigill. Detta är i sin tur belagt genom lacksigill på handlingar från tiden omedelbart efter Stora Landslogens grundande – de tidigaste från 1762 – vilka bevaras i Ordens arkiv.

Vapenbilden visar ett på ett svart- och vitrutigt golv mot blå bakgrund stående gyllene altare över vilket, likaledes mot blå bakgrund, svävar en gyllene strålande stjärna; på altarets framsida avbildas i blått en passare och en vinkelhake; liggande på altaret ses vidare ett gyllene hyende på vilket är ordnat tre ordförandeklubbor, även dessa gyllene; över altaret är slutligen draperat ett gyllene föreningståg, vars ävenledes gyllene tofsar vilar på det svart- och vitrutiga golvet.

Loger, brödraföreningar och frimurareklubbar inom Första Fördelningen

Kapitelloge
Svea provinsialloge

Stewardsloge
Mälardalens Stewardsloge

S:t Andreasloger
S:t Andreaslogen Nordiska Cirkeln (Stockholm)
S:t Andreaslogen Gevalia (Gävle)
S:t Andreaslogen S:t David (Västerås)
S:t Andreaslogen S:t Eskil (Eskilstuna)
S:t Andreaslogen S:t Laurentius (Uppsala)
S:t Andreaslogen Glindrande Stiernan (Stockholm)
S:t Andreaslogen De Två Nycklar (Södertälje)

S:t Johannesloger
Den Nordiska Första S:t Johannislogen (Stockholm)
S:t Johanneslogen S:t Erik (Stockholm)
S:t Johanneslogen Polstjernan (Gävle)
S:t Johanneslogen S:t Nicolaus (Visby)
S:t Johanneslogen Södermanland (Eskilstuna)
S:t Johanneslogen Västmanland (Västerås)
S:t Johanneslogen Stenbocken (Uppsala)
S:t Johanneslogen Adolf Fredrik (Stockholm)
S:t Johanneslogen la Lumière (Stockholm)
S:t Johanneslogen S:t Ansgar (Södertälje)
S:t Johanneslogen Roslagen (Norrtälje)
S:t Johanneslogen Victory (Stockholm)
S:t Johanneslogen Mälarporten (Södertälje)

Brödraföreningar
Kapitelbrödraföreningen Vidar (Uppsala)
Kapitelbrödraföreningen Hertig Carl (Västerås)
Brödraföreningen Sala Frimurarebröder (Sala)
Brödraföreningen Roden (Norrtälje)
Brödraföreningen Nordliga Kronan (Bollnäs)
Brödraföreningen Petrus de Dacia (Visby)
Brödraföreningen S:t Botvid (Nyköping)
Brödraföreningen Olaus Petri (Strängnäs)
Brödraföreningen Södermanlands Grip (Katrineholm)
Brödraföreningen Kristineberg (Bromma)
Brödraföreningen Saltsjön (Saltsjöbaden)
Brödraföreningen Attundaland (Djursholm)
Brödraföreningen Gustaf Dalén (Lidingö)
Brödraföreningen S:t Per (Sigtuna)
Kapitelbrödraföreningen De Sju Lampor (Gävle)

Frimurareklubbar
Kapitelklubben Uppsvearna, Täby och Åkersberga (Täby)
Västra Gästriklands Frimurareklubb (Storvik)
Frimurarklubben S:t Ilian (Enköping)
Frimurarklubben Samuel af Ugglas (Östhammar)
Waxholms Frimurareklubb (Vaxholm)
Frimurarklubben Capella (Söderhamn)
Frimurarklubben Portalen (Ösmo)

Sedan 1993 har följande nya enheter bildats inom Svea Provinsialloge:
S:t Andreaslogen S:t Laurentius (1994)
Kapitelbrödraföreningen Hertig Carl (1995)
S:t Johanneslogen Adolf Fredrik (1998)
Mälardalens Stewardsloge (2000)
Frimurarklubben S:t Ilian (2002)
Frimurarklubben Samuel af Ugglas (2002)
S:t Andreaslogen Glindrande Stiernan (2002)
S:t Johanneslogen la Lumière (2002)
S:t Johanneslogen S:t Ansgar (2003)
S:t Johanneslogen Roslagen (2004)
Waxholms Frimurarklubb (2004)
Frimurarklubben Capella (2008)
Frimurarklubben Portalen (2009)
S:t Johanneslogen Victory (2011)
S:t Johanneslogen Mälarporten (2012)
S:t Andreaslogen De Två Nycklar (2013)
Kapitelbrödraföreningen De Sju Lampor (2013)

Provinsialmästarlängd för Svea Provinsialloge
Direktör Harald Westling 1993-1996
Förvaltningsdirektör Bertil Ragne 1996-1997
Civilingenjör Olof Kallin 1997-1998
Civilingenjör Ingmar Börjesson 1999-2005
Direktör Bengt Falk 2005-2008
Länsöverdirektören Bo Hansson 2008-2013
Bankdirektör Peter Westrup 2013-

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Blasieholmsgatan 6, Stockholm
Postadress: Svea Provinsialloge, Blasieholmsgatan 6, 111 48 Stockholm
E-postadress: svea@frimurarorden.se
Direkttelefon (kansliet): 08-463 37 13
Fax (kansliet): 08-463 37 40
Direkttelefon (PM): 08-463 37 36
Direkttelefon (FÖS): 08-463 37 39
Direkttelefon (ÖCM): 08-463 37 37
Direkttelefon (ÖSkM): 08-463 37 44

Kansliet är vanligen nåbart på telefonnummer 08-463 37 13 eller 08-463 37 39 helgfri måndag-fredag.
Stängt under juni, juli och augusti.