Svea Provinsialloge
1011
Svea Provinsialloge
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 13/39
svea@frimurarorden.se

Svea Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Ny S:t Johannesloge i Uppsala

S:t Johanneslogen (i bildande) Hoppet (arbetsnamn)

Ny S:t Johannesloge i Uppsala – En möjlighet att bli grundläggare

Intresserade frimurarbröder erbjuds en historisk möjlighet att vara med att starta en ny S:t Johannesloge i Uppsala genom att gå in som grundläggare eller bidragsgivare.

Bakgrund

Glädjande nog är intresset för frimureriet stort i den snabbt växande Uppsalaregionen. Sedan den första S:t Johanneslogen i Uppsala bildades 1957 har Uppsalas invånarantal fördubblats, så även antal bröder i Uppsala. Det stora intresset från olika håll har gjort ordensledningen intresserad av att bilda en ny Johannesloge i Uppsala. Broder Kenneth Ohlsson (X Svea) har fått i uppdrag att leda detta projekt, att undersöka möjligheten att starta en ny loge. Han har till sin hjälp en interimsstyrelse. Arbetsnamnet är S:t Johanneslogen Hoppet. Logen planeras ha sina sammankomster i Uppsala frimurarsamhälles lokaler.

Syfte

S:t Johanneslogen Hoppet skall vara en frimurerisk mötesplats. Arbetet skall präglas av bröders vänskap, glädje och förkovran. Musik kommer att bli ett naturligt inslag även under brödramåltiderna. Även dagloger på lördagar kommer att genomföras någon gång per termin och om intresse finns även på vardagar. Vi riktar oss till personer inom byggbranschen och tjänstesektorn samt egna företagare, men självklart är alla främmande sökande välkomna. Vi eftersträvar en blandning av åldrar och yrkesgrupper. Detta för att skapa en så stimulerande mötesplats som möjligt över alla generationsgränser. Stor vikt kommer att läggas vid intern Caritas för att bröderna ska trivas och för att vi ska få en så hög närvaro som möjligt vid logerna.

Namn, valspråk och vapen

Namnet Hoppet kommer från en loge som var på väg att startas i Karlskrona i slutet av 1700-talet. Namnet skall bland annat symbolisera frimurarnas positiva tro på mänskligheten.
Logens valspråk föreslås vara ”SVIKER EJ”. Logens vapen skall framhäva valspråket och logenamnet.

Ansökan - OSM beslut - OM och ämbetsmän - Invigning – Grundläggare

De tre viktigaste förutsättningar för att lämna in en ansökan till OSM för att kunna bilda en loge är:
·        Många bröder anmäler sitt intresse
·        Möjlighet finns att bilda en ämbetsmannakedja
·        Rekryteringsunderlaget bedöms gott under kommande år
Då OSM tar beslutet att starta en ny loge kommer han att utse de nya ämbetsmännen, vilka därefter har ansvaret att starta logen.
Logens högtidliga invigning planeras att äga rum i början av 2019 i Johannessalen i Uppsalas Frimurarhus i närvaro av Ordens Stormästare.

Nu finns det en historisk möjlighet att bli grundläggare till den nya logen genom att erlägga minst 4 000 kronor (betalningen kan delas upp på två år) eller bli bidragsgivare genom att erlägga minst en Johannesdaler (800 kronor). Det går självklart att bidra med större summa om så önskas.

Grundläggarna kommer att underteckna originaldokument rörande logens instiftande samt få sina namn uppsatta i Frimurarhuset. Bidragsgivarnas namn kommer att skrivas in i logens krönika. Bröder som vill bli grundläggare, men inte kan delta i grundläggarmöte, kommer att beredas möjlighet att underteckna originaldokument på annat sätt.

Informations- och Grundläggarmöte den 21 maj och 31 maj 2018.
Bröder som är intresserade av att delta vid detta historiska tillfälle och att stödja grundandet av en ny Johannesloge ombeds vänligen insända svar till nedanstående e-postadress och inbjuds samtidigt till Informationsmöte 21/5 18:30 och/eller Grundläggarmöte 31/5 18:30 i Johannessalen i Uppsala i närvaro av Svea Provinsialloges Provinsialmästare Peter Westrup och Interimsstyrelsen för projektet.

OBS! Glöm ej omgående att anmäla Ditt intresse till att starta denna nya loge och om Du Min Broder har möjlighet att komma till dessa informations- och grundläggarmöten så anmäl dig på hoppet@frimurarorden.se


Varmt och Broderligen Välkommen!
 
Peter Westrup, R&K                                        Kenneth Ohlsson, X
Provinsialmästare
 
 
Frågor om den nya logen kan ställas till:
Kenneth Ohlsson
Telefon: 073-390 70 70
hoppet@frimurarorden.se

Ladda ner officiellt dokument genom att klicka här ›››

1/1
Reviderad: 2018-05-15