Svea Provinsialloge
1011
Svea Provinsialloge
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 39
svea@frimurarorden.se

Svea Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Installation av ny Stormästare

Bäste broder, intresset har, av förklarliga skäl, varit mycket stort att få deltaga vid installationen av ny Stormästare.

Första fördelningen har fått sig tilldelat 45 platser, vilket är det största antalet av alla fördelningar. I och med att installationen är öppen för samtliga grader, så har vi fördelat ut dessa 45 platser för bröder av grad I till X.

Arbetet med att sammanställa underlagen har påbörjats av SLL. Förutom bröder inom SFMO har de även att beakta utländska gäster.

Några viktiga förutsättningar att känna till är att:

- enbart deltagande vid sammankomst är ej möjligt
- bröder med god flit har prioriterats
- information har gått ut till de som fått plats
- platsbyten mellan fördelningar ej får ske
- biljetten är personlig (kan ej överlåtas) och kommer att
  distribueras ut av fördelningskansliet efter vecka 16 till de
  bröder som beretts deltagande
- åtkomst till Stamhuset (och borggård) medges ej utan giltig
  biljett under installationshögtiden, lördag den 11 maj
- legitimation skall medföras.

 

1/1
Reviderad: 2019-03-07