Svea Provinsialloge
1011
Svea Provinsialloge
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 39
svea@frimurarorden.se

Svea Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Sammankomst i graderna VII-VIII

Kära kapitelbröder! Varmt välkomna till sammankomst med Seminarium i grad VIII samt Ekonomi- och Receptionsloge i grad VII onsdagen den 27 mars

17:00

Seminarium i grad VIII, vilket genomförs i Pelarsalen.
Seminarieledare är Br. Karl-König Königsson, X, TStM i Svea, AABB Vid och L CFE.

-*-

17:00

Ekonomisammankomst i grad VII, vilken genomförs i Carl XVI Gustafs sällskapsrum.
Undertecknad lämnar traditionsenligt en redovisning av Svea resultat för 2018 och här gives Ni bröder också möjlighet att ställa frågor kring årsberättelsen.

-*-

1/1

Vill Du bli fadder!

Bäste broder, vi lever i en tid där informationstekniken innebär färre tillfällen för det personliga möten, det mötet som ger oss energi och livsglädje samt bekräftar oss som individer.

För den yngre generationen är ”nätet” många gånger den naturliga mötesplatsen. I sitt sökande efter information på nätet så springer de även på vår Orden, vilket väcker nyfikenhet.

Under år 2018 blev Första fördelningen kontaktade av ett 60 tal personer som ville veta mer om vår Orden. Detta resulterade i 50-talet seriösa kontakter. Denna form av kontakt är inget nytt utan vi har sedan ett antal år bakåt i tiden hanterat denna typ av intresse och ansökningar.

En formell process finns på plats för att hantera det vi kallar ”internetansökningar”. En skillnad i ansökningsprocessen är att internetansökningar kräver att båda faddrarna är av lägst grad VII.

1/1

Installation av ny Stormästare

Bäste broder, intresset har, av förklarliga skäl, varit mycket stort att få deltaga vid installationen av ny Stormästare.

Första fördelningen har fått sig tilldelat 45 platser, vilket är det största antalet av alla fördelningar. I och med att installationen är öppen för samtliga grader, så har vi fördelat ut dessa 45 platser för bröder av grad I till X.

Arbetet med att sammanställa underlagen har påbörjats av SLL. Förutom bröder inom SFMO har de även att beakta utländska gäster.

Några viktiga förutsättningar att känna till är att:

- enbart deltagande vid sammankomst är ej möjligt
- bröder med god flit har prioriterats
- information har gått ut till de som fått plats
- platsbyten mellan fördelningar ej får ske
- biljetten är personlig (kan ej överlåtas) och kommer att
  distribueras ut av fördelningskansliet efter vecka 16 till de
  bröder som beretts deltagande
- åtkomst till Stamhuset (och borggård) medges ej utan giltig
  biljett under installationshögtiden, lördag den 11 maj
- legitimation skall medföras.

1/1

Aktuellt från Svea  |  Nyhetsarkiv