Svea Provinsialloge
1011
Svea Provinsialloge
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 39
svea@frimurarorden.se

Svea Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Julsammankomst i Stamhuset

Kära kapitelbröder! Varmt välkomna till julloge i grad VII onsdagen den 12 december

Utdrag ur dagordningen

Val och ekonomi
Edsavläggelse av nya ämbetsmän
Reception av 13 st. recipienter

Det är vid detta tillfälle som vi välkomnar de nya bröderna in i kapitlet och dessutom har en trevlig brödramåltid tillsammans med stämningsfull julmusik.

Styresman för logen är undertecknad.

Föredragshållare är Sveas FStM och f OM i GS Br. Christer Göthe, X Svea.
TMkF Diplomorganist Br. Mathias Kjellgren, X Svea står för den stämningsfulla musiken genom att spela flygel i samband med brödramåltiden.

1/2

Månadsbrev Svea Provinsialloge

Är du intresserad av Kapitelbladet?

Svea Provinsialloge ger ut ett nyhetsbrev i elektronisk form. Är du intresserad frimurarbroder (lägst grad VII) så kan du skicka e-post och begära att inkluderas i e-postlistan och därmed få bladet.