Svea Provinsialloge
1011
Svea Provinsialloge
Blasieholmsgatan 6
111 48 STOCKHOLM

08-463 37 13/39
svea@frimurarorden.se

Svea Provinsialloge

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Lysande kapitelbröder!

Varmt välkommen till en lysande Vårsammankomst med Seminarium och Receptionsloge i grad VII onsdagen den 30 maj

17:00

Seminarium i grad VII, vilket genomförs i Pelarsalen.Seminarieledare är Br. Jan Hedestam, X, AStM i Svea och FDM i AF.

17:30

Emottager provinsialmästare Peter Westrup, Svea provinsialloge förutvarande ämbetsmän i Carl XVI Gustafs sällskapsrum.
Det utlovas förbrödring och information.

Som förutvarande ämbetsman, anmäl ditt deltagande senast onsdag den 23 maj genom att klicka här ›››

1/1

Kära Kapitelbröder!

Välkomna till vårterminens fjärde och sista Receptionsloge i grad X onsdagen den 23 maj kl. 18.30

Kom och hälsa tio nya bröder i denna grad välkomna.

Känslan att få den tionde graden är som bekant något speciellt för alla bröder. Innehållet i denna grad är starkt och man känner att nu är man införlivad i den innersta kretsen bland bröderna, samtidigt som man förstår allt bättre betydelsen av närheten till alla bröder.

Styresman för logen är Br. Torsten Bergström, R&K.

Föredragshållare är Br. Karl-Erik Ericsson, R&K, f OSK i SFMO.
Organist är Br. Mats Åberg, X, AmMkF i Svea, OM i S:t L och FDM i CFE.

1/9

Ny S:t Johannesloge i Uppsala

S:t Johanneslogen (i bildande) Hoppet (arbetsnamn)

Ny S:t Johannesloge i Uppsala – En möjlighet att bli grundläggare

Intresserade frimurarbröder erbjuds en historisk möjlighet att vara med att starta en ny S:t Johannesloge i Uppsala genom att gå in som grundläggare eller bidragsgivare.

Bakgrund

Glädjande nog är intresset för frimureriet stort i den snabbt växande Uppsalaregionen. Sedan den första S:t Johanneslogen i Uppsala bildades 1957 har Uppsalas invånarantal fördubblats, så även antal bröder i Uppsala. Det stora intresset från olika håll har gjort ordensledningen intresserad av att bilda en ny Johannesloge i Uppsala. Broder Kenneth Ohlsson (X Svea) har fått i uppdrag att leda detta projekt, att undersöka möjligheten att starta en ny loge. Han har till sin hjälp en interimsstyrelse. Arbetsnamnet är S:t Johanneslogen Hoppet. Logen planeras ha sina sammankomster i Uppsala frimurarsamhälles lokaler.

1/1

Aktuellt från Svea  |  Nyhetsarkiv