Stenbocken
1073
Stenbocken
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-13 25 23
stenbocken@frimurarorden.se

Stenbocken

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Utbildning i den Konungsliga Konsten

i SJL Stenbocken

Ordens syfte är att meddela sina medlemmar upplysning i den ädla vetenskapen att öva dygden och kuva lasten samt förläna dem insikt och kraft att kunna lägga band på sina begär och undertrycka sina onda böjelser, för att de därmed skall kunna upplyfta den ädlaste delen av sitt väsen till en närmare förening med sitt första upphov, hela världens Trefalt Store Byggmästare. (OAL, Första Kapitlet, 1 §)

SJL Stenbocken har ett starkt fokus på vårt syfte; meddelandet av upplysningen i den Konungsliga Konsten. Ett fokus på ett vitalt arbete i logearbetet, troget fundamentalstadgan, vars genomförande ska ge en existentiell dimension som inspirerar till eftertanke och reflektion.

En betoning på seminarier, instruktion, föredrag men viktigast är samtalen och förbrödringen mellan bröder, som inspirerar och berikar bröderna.

SJL Stenbocken ska förknippas med kunskap, erfarenhetsförmedling, samtal och reflektion i den Konungsliga Konsten där också vår historia uppmärksammas och förmedlas. Årligen arrangerar vi sammankomster med historisk karaktär; Att lyssna till det förflutna talandes till framtiden.

Föredrag och instruktioner

SJL Stenbocken erbjuder varje termin ett föredrag/instruktion i vardera johannesgrad.

Johannesseminarier

Ett johannesseminarium är inte ett föredrag eller föreläsning utan en mötes- och samtalsplats. Hit kommer du, inte för att examineras, inte för att briljera med dina kunskaper, utan för att sätta ord på dina erfarenheter, ta del av andras erfarenheter och perspektiv. Hit kommer du för att inspireras, få nya tankar, nya frågeställningar och insikter. Vi ställer frågor, reflekterar tillsammans, och drar lärdom av varandra. 

För den som bultar ska svaret vara givet.