Stenbocken
1073
Stenbocken
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-13 25 23
stenbocken@frimurarorden.se

Stenbocken

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Johannesrådet

Att lyssna till logens medlemmar

SJL Stenbockens Johannesråd är en grupp som består av omkring fem bröder av varierande johannesgrader. Till sin hjälp och sitt stöd har en Ordförande Mästare ett logeråd och en ämbetsmannakedja. Tanken med inrättandet av ett Johannesråd är att ge logens medlemmar större inflytande då de kommer att höras i samma frågor som logerådet i frågor som är relevanta för medlemmarna.

Johannesrådet är Ordförande Mästarens öra i logen. De fångar upp goda idéer, synpunkter och klokskap från medlemmarna. Medlemmarna är logens viktigaste resurs och ska ha en stark röst!

Johannesrådet (2017) består av:

Valle Andersson
Patrick Nylund
Thomas Hall
Hans Lif

 

sjl_sb
1/1