Stenbocken
1073
Stenbocken
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-13 25 23
stenbocken@frimurarorden.se

Stenbocken

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


S:t Johanneslogen Stenbocken

Per crucem ad lucem

SJL Stenbocken är en i frimureriska sammanhang ganska ung loge, men som du kan läsa om i historiken vill vi gärna påvisa anor längre tillbaka i tiden.

Logen består av mellan 130-150 medlemmar och 42 ämbetsmän.

Här följer en kantat, författad av broder Gaston Backman, för Stenbockens invigning 1957.
(Publicerad i jubileumsboken SJL Stenbocken 50 år, 1957-2007).

Låtom Förkrosselsens HAMMARE
Uppmjuka stenhjärtats Kammare.
MURSLEVENS botgöring helar,
Läker vårt Hjärtas sår.
Kärligt då CIRKELN får
Omsluta alla, som felar.

LODLINAN sanningen visade
Själens förstånd denna prisade.
VATTENPASS samvetet låter
FInna den rätta dygd.
Leder till ljusets bygd.
RÄTVINKLIGT vandringen åter.

Korsriddarn skådar med frälsningshopp
Ut från FÖRKLARINGENS HÖGBERGSTOPP
Helga Jerusalemsvägen.
STENBOCKENS södra port
Förer till himmelsk ort
Allt enligt uråldrig sägen.

MÅNEN uti neden minner,
Allt förgängligt är.
Pilgrim på sin väg snart finner
Den mot graven bär.

Men i Östern STJÄRNAN tändes,
Tröstrikt hopp den ger,
Att Dig Andens gåvor sändes,
DYGDENS VÄG du ser.

SOLENS strålar stunden bådar,
Då Du uppstå får,
Och den Nya Dagen skådar
Och till himlen går.

Försagd du lovets stormar mötte
Ett chaos, som ditt sinne mötte.

Ty gott och ont och falskt och rätt
Som RUTOR UPPÅ SCHACKSPELS BRÄDA
I växling med varandra tätt.
De ligga där på åkerns träda.

MÄSTARNS RITBRÄDE
Lagens bud,
FRÄLSNINGENS TILLTRÄDE
Givs av Gud.
Bröders enighet
TÅGET ger
SIONS salighet
Mot dem ler.
GUD MIG SKAPAT i
Edens lund
GUD MIG STYRKER i
Dödens stund.

Var finns den VISHET, som bereder
Var är den STYRKAS hand, som leder
Vems FÄRGRING är, som allting pryder
DEN TREFALT STORE allt betyder.

img_0194
1/1