Stenbocken
1073
Stenbocken
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-13 25 23
stenbocken@frimurarorden.se

Stenbocken

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Evenemang

SJL Stenbocken erbjuder ett antal evenemang för logens medlemmar med respektive (eller gäst)

Frimurarlunch

Minst en gång per termin erbjuder logen frimurarlunch för samtlige bröder till vilken det är möjligt att ta med sin respektive eller en vän som är presumtiv frimurare. Övriga frimurarluncher (en gång per månad) är förbehållen bröder.

Stenbocksfest

En fest i mars-april för (endast) logens ämbetsmän och medlemmar med respektive (eller gäst). Denna fest inrättades under det 60:e jubileumsåret, dvs. 2017.
 

Johannesfest

Dagen innan midsommarafton erbjuder SJL Stenbocken en Johannesfest som inleds med mässa i Uppsala domkyrka eller Helga Trefaldighet. Därefter samlas vi i Johannessalen för en fest i form av middag och god samvaro.

Till denna fest är alla samtlige frimurare inbjudna, med eller utan respektive (eller gäst).

Gåsmiddag

Traditionsenlig gåsmiddag hålls i början eller mitten av november. God mat, underhållning och trevlig samvaro.

Till denna fest är alla samtlige frimurare inbjudna, med eller utan respektive (eller gäst).

Julgransplundring

För våra yngsta i frimurarfamiljen erbjuder vi julgransplundring. Det är dans runt granen, hemligt uppträdande, fika och fiskdamm. En eftermiddag för hela familjen!

 

johannessalen1
1/1