Stenbocken
1073
Stenbocken
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-13 25 23
stenbocken@frimurarorden.se

Stenbocken

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Barmhärtighet - den förnämsta dygden

inom SJL Stenbocken

Extern caritas

Caritas, latin för kärlek, i betydelsen kärlek till människan, nästan, ett av de viktigaste kraven i Bergspredikan (Matteusevangeliet 5-7). Medmänsklighet - att se människan i den andra. Att se att den personen är människa på samma sätt som jag. Det är en individ med egna önskemål, egen vilja och drömmar om framtiden. Att se den andra som ett subjekt, som ett Du, inte som ett Det. Det är enkelt att vända blicket åt ett annat håll och i samma stund har vi lika enkelt misslyckats.

Caritas - eller barmhärtighet - kan sammanfattas i de fyra orden medkänsla, omtanke, samhörighet och stöd.

att mätta de hungrande, ge dryck åt de törstande, klä de nakna, ge härbärge åt husvilla, besöka de sjuka, besöka de fångna samt begrava de döda (sju barmhärtighetsverk, baserade på Jesu förkunnelse)

SJL Stenbocken insamlar varje år mellan 50-60.000 kr till behövande och dessa medel utdelas till behjärtansvärda ändamål i närområdet.

Intern caritas

Medlemsvård eller brödraomsorg är en naturlig och självklar del av logens och brödernas arbete. Barmhärtighet är att se och agera! Och det är allas ansvar.

Brödraomsorgen är så självklar att den egentligen inte behöver något namn, eller att kategoriseras. Det är en självklarhet då vi, utan denna omsorg, inte skulle vara värda att benämnas som frimurare. Att vara en sann broder innebär att man tar ansvaret för den andra. Ibland kan det innebära ett stort åtagande i tid räknat. Ibland handlar det "bara" om att göra rätt sak i rätt ögonblick.

En enda handling kan göra hela skillnanden i en människas liv.
En enda medmänsklig handling kan betyda allt.

Ibland händer saker i livet som gör att livet förändras. Då finns brödraskapet och omsorgen, som en självklarhet. Bröder som vi inte hört av under en tid kontaktas, vi besöker bröder på sjukhus, har kontakt med anhöriga, stödjer varandra i samtal, visar omtanke, vi ger varandra en klapp på axeln. Vi frågar varandra hur vi mår (och menar något med detta!). Det är inte tanken som räknas, utan det är handling. Det är vad vi gör som räknas.

Lika väl som vi blickar inåt, ska vi blicka utåt, lika väl som vi handlar medmänskligt mot våra bröder, ska vi handla mot alla våra medmänniskor.

caritasboken1
1/1