Stenbocken
1073
Stenbocken
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-13 25 23
stenbocken@frimurarorden.se

Stenbocken

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Arkiv och bibliotek

Uppsala frimuraresamhälles arkiv och bibliotek

Gemensamt arkiv och bibliotek för S:t Johanneslogen Stenbocken, S:t Andreaslogen S:t Laurentius och Kapitelbrödraföreningen Vidar.

 

Biblioteket har under terminen vanligtvis öppet helgfria onsdagar mellan 19.00-21.00.

Ingången till biblioteket sker genom till vänster och dörren till logelokalen.

Biblioteket har sitt ursprung ur brödraföreningen Vidar som enligt sina stadgar 1894 hade som en uppgift anskaffa och tillhandahålla lämplig litteratur för att öka medlemmarnas intresse för frimureri. Ett av de första anslagen som styrelsen beslutar om går just till bokinköp. Därtill anslås år 1899 på 100 kr.

Då SJL Stenbocken grundades 1957 fick denna ett eget bibliotek som inrättades i samma lokaler som brödraföreningens bibliotek. 1994 tillkom en S:t Andreasloge i Uppsala, S:t Laurentius, och tiden var då mogen för att organisera sig till ett gemensamt bibliotek för hela Uppsala frimurarsamhälle; SJL Stenbocken, SAL S:t Laurentius och KBrf Vidar.