Stenbocken
1073
Stenbocken
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-13 25 23
stenbocken@frimurarorden.se

Stenbocken

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


SJL Stenbockens Julloge

Samtlige bröder inbjudes till SJL Stenbockens traditionsenliga Julloge

Samtlige bröder inbjudes till

Julloge

Lördagen den 10 december 2016, kl 15.00

Efter logen serveras traditionellt julbord. Pris 250 kronor *

Anmälan sker på anslag i logen eller via email till cm.stenbocken@frimurarorden.se senast den 5 december.

 

*) Måltidsavgiften kan betalas vid ankomst eller per pg 73 25 47-5 (bokad på kontot senast den 5/12) med angivande av namn, grad och loge. Fördelen med pg-betalning är att ankomstanmälan då är gjord och att du slipper köa vid ankomsten. Återbetalning sker vid skriftlig avanmälan till cm.stenbocken@frimurarorden.se senast 3 dagar före måltiden.

1/1
Reviderad: 2018-01-15