Stenbocken
1073
Stenbocken
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-13 25 23
stenbocken@frimurarorden.se

Stenbocken

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Frimurarlunch

Alla bröder av alla grader och enheter, inbjudes till

SJL STENBOCKENS

FRIMURARLUNCH

fredagen den 17 februari kl. 12‐13

Som ett led i att stärka vår brödragemenskap anordnar SJL Stenbockenfrimurarlunch i logelokalen en fredag varje månad. Vi inleder med tvåtillfällen, den 17 februari och den 17 mars (för att se om intresse finns)

Lunchpriset är 100 kr inkl. dryck.

Den 17 februari serveras pannbiff.

 

Anmälan sker senast torsdagen 16 februari, kl 20.00 till cm.stenbocken@frimurarorden.se

Observera att anmälan är bindande
(vid uteblivande skickas inbetalningskort).

Vid frågor kontakta TCM Christer Frånlund på ovanstående mailadress.

Varmt välkomna,

Peter Mannheimer
Ordförande Mästare

Reviderad: 2017-03-09