Stenbocken
1073
Stenbocken
Besöksadress:
Bangårdsgatan 3
UPPSALA
Postadress:
Kungsängsgatan 17-19
753 22 UPPSALA

018-13 25 23
stenbocken@frimurarorden.se

Stenbocken

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Frimurarlunch 29 mars 2019

Alla bröder av alla grader och enheter, inbjudes till

SJL STENBOCKENS
FRIMURARLUNCH

fredagen den 2mars, kl. 12‐13 

Som ett led i att stärka vår brödragemenskap anordnar SJL Stenbocken frimurarlunch i logelokalen en fredag varje månad. I samband med lunchen hålls ett kortare föredrag.
Lunchpriset är 100 kr inkl. dryck. Endast kontant betalning.
På menyn står den traditionsenliga pannbiffen.
Anmälan sker senast torsdagen 21 februari, kl 17.00 genom denna webblänk.

1/1

De Tornérhjelmska frågorna

tisdagen den 19 mars, kl 18:30

Logens Ordförande Mästare Peter Mannheimer
inbjuder till Instruktionsloge i grad I.

Om Jacob Wilhelm Tornérhjelm och tillkomsten av 1800-årslärlingeritual.

Instruktionen leds av Ordens Överarkivarie & Överbibliotekarie

Ulf Åsén

X Svea

Broder Ulf Åsén är författare till häftet De Tornérhjelmska frågorna utgiven av forskningslogen Carl Friedrich Eckleff  i skriftserien Ad Fontes. Häftet finns i alla välsorterade logebibliotek. 

1/1

Frimurarlunch - 22 februari 2019

Alla bröder av alla grader och enheter, inbjudes till

SJL STENBOCKENS

FRIMURARLUNCH

fredagen den 22 februari, kl. 12‐13

Som ett led i att stärka vår brödragemenskap anordnar SJL Stenbocken frimurarlunch i logelokalen en fredag varje månad. I samband med lunchen hålls ett kortare föredrag.

Lunchpriset är 100 kr inkl. dryck. Endast kontant betalning.

På menyn står den traditionsenliga pannbiffen.

1/1