Södermanland
1053
Södermanland
Besöksadress:
Strandgatan 18
Postadress:
Strandgatan 18
633 43 ESKILSTUNA

016-13 16 36
sodermanland@frimurarorden.se

Södermanland

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Sammankomst Grad III, den 20 februari

Instruktion


 


S:t Johanneslogen Södermanlands Högtidsdag

Inbjudan till S:t Johanneslogen Södermanlands Högtidsdag den 23 februari 2019

Högtidsdagen firas lördagen den 23 februari i logehuset på Strandgatan 18, Eskilstuna. Samling och förbrödring från klockan 13:00. För mer information, klicka på bilden till höger -->

Anmälan senast den 17 februari 2019 via e-post till FCM. 
cm.sodermanland@frimurarorden.se
(Namn, grad, loge, måltid JA/NEJ inkl. om man är känslig mot något)

Enstaka tal under måltiden kommer tillåtas, anmälan till FCM på e-postadress ovan i samband med måltidsanmälan.

1/1

Sapiens optimus operis opifex


Aktuellt från Svea