Sala Frimurarebröder
1064
Sala Frimurarebröder
Bråstagatan 4C
733 30 SALA

073-6312181
sala.frimurarebroder@frimurarorden.se

Sala Frimurarebröder

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Klaus Stengler – In Memoriam

Den 1 juli avled förre prosten och kyrkoherden Klaus Stengler i en ålder av 78 år, 3 månader och 27 dagar. Begravningsgudstjänsten ägde rum i Kristina kyrka den 18 juli. Officiant var Kh Per Alkstål, assisterad av kh LArs Svedberg och Jan Busk. Stoftet vilar på Nya Kyrkogården i Sala

Den käre vännen och brodern Klaus Stengler, SFMO, har nedlagt sina jordiska verktyg. Stilla, så som han själv önskat och hoppats, öppnades porten till evigheten och han kunde där inträda, för att efter trogen tjänst under Guds banér ur hans hand mottaga livets krona.

Sedan juli månad 1973, har vi oavbrutet varit närmsta vänner. Tack Klaus för högmässan i Kristina kyrka i söndags. Ditt psalmval var varmt och personligt. Det vittnade, likaväl som din predikan, om ditt förhållande till den dagens rubrik, "Kallelsen till Guds rike". Innerlig var gemenskapen i kommunionen. -"Se Guds lamm"!

Tårar skymmer sikten... men vill jag tacka Gud för din räddning undan fortsatt lidande och sjunga lovsång över din jordelivsvandring still slut. Käre Klaus, vad vore dessa enkla ord till ditt minne, om ej "Vår heliga humor" fick ta till orda. - "Nu du Curtan, hann jag före dig i alla fall...tji fick du"!

Käre du Klaus, med Psalmistens ord: "Gå in i din Herres glädje du trogne Jonathan"! - Så och ur Skriften, S. Joh Ev. 17:24 - "Fader, jag vill att där jag är, där skola och de som du har givit mig vara med mig, så att de får se min härlighet, som du har givit mig; ty du har älskat mig före världens begynnelse".

"Jag vet en port,
som öppen står,
där från de gyllne salar
en klarhet,
som från Korset går,
om Kristi kärlek talar.
O djup av Nåd,
min Gud, hos dig,
att Porten öppen står
för mig! -
Står öppen
och för mig!”.

Vila i Frid - Requiescat in Pace - Käre Vän och Broder Klaus Stengler

Curt W. Östlund

Broder Stig Sandins nedanstående minnesord har publicerats i Svenska Dagbaldet och Sala Allehanda.  

Prosten och kyrkoherde emeritus, R&K Klaus Stengler, 78 år, Sala, avled tisdagen den 1 juli och efterlämnade hustru Barbro, övrig släkt och många vänner. På söndagen hade han hållit en uppskattad högmässa i Kristina kyrka och även ett dop.

Våra resor till loger i Västerås, Gävle, Örebro, Eskilstuna m fl är därmed slut. Det var mycket intressant och lärorikt att ta del av Klaus kunskaper. Diskussionerna i bilen var mycket givande. Men det var också förenat med mycken humor. T ex var vi på väg till Falun under rykande snöstorm och frågan var om vi skulle hinna. Plötsligt säger Klaus, jag undrar om de vet hur man tar emot en R&K som kommer försent! Men vi hann så det blev inget test!
Det var också en styrka att ha honom på hemmaplan med synpunkter och tips på verksamheten. Han ställde alltid upp på en övning och förklarade.
Klaus föddes i Hamburg 1936 och upplevde andra världskrigets fasor. Tidigt blev han intresserad av kyrkan och i mycket unga år bestämde han sig för prästbanan. En kamrat tog honom med till den ortodoxa kyrkan och den fann Klaus så tilltalande, att han efter kriget började på rysk-ortodoxa institutet i Paris. För att komma vidare valde Klaus att fortsätta utbildningen i Istanbul och den grekisk-ortodoxa kyrkan. Han fick sin prästvigning av patriarken av Konstantinopel, Atenagoras I, och började som präst i den grekiska församlingen där. Han kallades till Stockholm för att arbeta upp en grekisk-ortodox församling men när den grekiska juntan tog makten slutade han. Som han sade vid något tillfälle ”jag hade sett en diktatur tidigare”!
Biskop Sven Silén, som också var frimurare, fick honom att börja på teologiska fakultetet i Uppsala och de flesta ämnena var välbekanta men även svensk kyrkohistoria gick bra. Klaus var ju redan prästvigd, så han blev introducerad. Efter tjänster i Falun och Västerås kom han till Sala där han trivdes mycket bra.
Klaus var en mycket uppskattad präst. Jag tror det berodde på hans engagemang i den enskilda människan. Han tog sig tid, lyssnade på sina församlingsmedlemmar och visade empati. Det var intressant och givande att verka som kyrkvärd med honom. Att få svänga rökelsekaret då han firade 50 år som präst var något utöver det vanliga.
Klaus var inte bara uppskattad och respekterad som präst. Han var det också inom Svenska Frimurare Orden. Han hade ämbeten i västeråslogerna och var under 11 år ordförande i Sala Frimurarebröder och hade därefter ämbeten i Svea Provinsialloge som DPM och därefter i Stora Landslogen som ST. Även där kunde han förena det djupa allvaret med, när det passade, en lättsam ton. Hans nyfikenhet gjorde att han hade mycket djupa kunskaper och han var en ofta engagerad föredragshållare.

Stig Sandin
Fd ordförande i Sala Frimurarebröder
Ordförande Mästare i Mälardalens Stewardsloge

klaus31
1/1