Sala Frimurarebröder
1064
Sala Frimurarebröder
Bråstagatan 4C
733 30 SALA

073-6312181
sala.frimurarebroder@frimurarorden.se

Sala Frimurarebröder

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Sala Frimurarebröders vapensköld

Den vackra vapenskölden tillverkades 1914, kanhända på initiativ av föreningens ordförande Måns von Stedingk

Den krönta skölden är indelad i fyra fält genom ett rött kors med svängda armar samt i centrum ett sköldformat fält.

Det övre vänstra fältet har på gyllene botten ett eldsprutande berg med Sala stads vapen. Berget är en symbol för silvergruvan på Salberget.

Det övre högra fältet har på blå botten ett sädesstrå med ett ax och ett svärd.
De båda korsar varandra. Sädestrået står för traktens rika jordbruksnäring och svärdet för Sala Trängkår.

Det nedre vänstra fältet har på röd botten två korslagda stridsklubbor, vilka ingår i det von Stedingkska släktvapnet.

Det nedre högra fältet har på gyllene botten de tre rykande slagghögarna vilka som bekant utgör vapnet för landskapet Västmanland och representerar de tre bergslagerna Sala, Norberg och Skinnskatteberg.

Det centrala sköldformade fältet är tvådelat genom en diagonal från övre vänstra till nedre högra hörnet. Grundfärgen i vänstra halvan är blå och i den högra röd.
Det gyllene föreningståget bildar en cirkel och i dess mitt syns sammanflätade vinkelhaken och passaren i guld.
Dessa figurer i korsets mittpunkt skänker åt frimuraren ett rikt symboliskt innehåll och ett budskap av den största betydelse.

Sköldens text och valspråk lyder: "Semper ad lumen aeternum" - Alltid mot det eviga ljuset. De latinska ordens begynnelsebokstäver bildar ortsnamnet Sala.

Vår förenings sköld, dess form, indelning och milda färgsättning ger ett ålderdomligt, medeltida intryck. Skölden talar till betraktaren och undervisar övertygande i ord och bild.